STOP szantażowi Unii Europejskiej wobec polskich samorządów

– Unia Europejska szantażem ekonomicznym próbuje zmuszać Polskę do podejmowania decyzji wbrew woli demokratycznej większości. Ten szantaż ma charakter bezprawny, traktaty europejskie nie dają urzędnikom Komisji Europejskiej możliwości takich działań – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podczas dzisiejszej (24 września br.) konferencji prasowej.

Minister zaapelował do radnych, żeby wycofywali się z uchwał chroniących rodziny. – Nie możemy ulegać naciskom w tym względzie, bo urzędnicy Komisji Europejskiej będą szantażować Polskę w innych sferach. Musimy bronić naszej autonomii i podmiotowości – podkreślił. Uchwały samorządów były odpowiedzią na przyjęcie przez prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowskiego „Deklaracji LGBT+”, która zakłada m.in. wprowadzenie edukatorów seksualnych do przedszkoli i szkół.

– Jesteśmy świadkami użycia mechanizmów przymusu i przemocy ekonomicznej. Komisja Europejska groźbą i szantażem stara się zablokować wypłatę środków dla samorządów, które podjęły uchwały chroniące rodzinę. Jest to możliwe dzięki rozszerzeniu w ubiegłym roku uprawnień Unii Europejskiej, przed czym przestrzegaliśmy  – mówił Zbigniew Ziobro.

Przytoczył treść uchwały przyjętej przez Sejmik Województwa Łódzkiego, stawiając pytanie, które z zawartych w niej punktów naruszają prawa LGBT. Sejmik stwierdził w uchwale, że „rodzina jest fundamentem ładu społecznego i podstawową wspólnotą społeczną, która stanowi optymalne środowisko rozwoju człowieka”. Wskazał też m.in. na potrzebę wspierania rodzin wychowujących dzieci, promocję rozwiązań ułatwiających rodzicom opiekę na dziećmi, uwzględnianie zasady poszanowania i integralności rodziny, inicjowanie i wspieranie projektów edukacyjnych wzmacniających rodzinę, czy podkreślanie roli rodzin przy tworzeniu programów współpracy z organizacjami społecznymi.

– Większość Polaków podpisałaby się pod punktami zawartymi w tej uchwale – zwrócił uwagę minister.

Jak przypomniał, Unia Europejska, do której Polska dołączyła w 2004 r. charakteryzowała się wolnością gospodarczą, wolnością słowa i wolnością ludzi – różniących się między sobą, ale mogących w UE tworzyć jedność. – Polityczne kierownictwo Unii usiłuje odejść od zasady wolności. W sferze gospodarki, poprzez regulacje, które Polacy odczują płacąc więcej za energię elektryczną i gaz, ale także w sferze wartości –  mówił Zbigniew Ziobro.

Wiceminister Marcin Warchoł ostrzegał, że uleganie szantażowi nie zakończy żądań Komisji Europejskiej wobec Polski, dotyczących uregulowania wewnętrznych spraw. – Samorządy podjęły uchwały w trosce o rodzinę i prawa dzieci. Wycofywanie się z nich rozzuchwali szantażystów – zaapelował do samorządów o niewycofywanie się z uchwał.

Zapowiedział wizytę na poniedziałkowej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, na której radni będą debatować nad wycofaniem się z uchwały chroniącej rodzinę.

– Zgadzaliśmy się na Unię Europejską troszczącą się o wolność, a nie Unię przemocy i tyranii – powiedział.

W 2019 r. kilkadziesiąt polskich samorządów różnego szczebla, m.in. pięć sejmików wojewódzkich, przyjęło uchwały w obronie rodziny. Na początku września br. Komisja Europejska wezwała samorządy wojewódzkie do wycofania się z przyjętych uchwał.

 

Źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości