Na przejeździe w Terespolu będzie bezpieczniej! UWAGA przez miesiąc przejazd będzie zamknięty

Między 28 września a 28 października na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Wojska Polskiego w Terespolu ułożona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa. Będą zmiany w komunikacji drogowej. Prace PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zwiększą bezpieczeństwo i zapewnią sprawne przejazdy pociągów i samochodów. Roboty w ramach modernizacji linii E20 na odcinku Siedlce – Terespol są współfinansowane ze środków instrumentu CEF.

Między 28 września a 28 października, na przejeździe na ulicy Wojska Polskiego, wykonawca modernizacji linii Siedlce – Terespol wybuduje nową nawierzchnię drogową. Równolegle przeprowadzone zostaną prace związane z poprawą instalacji wodociągowej, która znajduje się pod drogą. Wykonawca uzgodnił prace z zarządcą drogi. Wyznaczono objazd ulicami: Wojska Polskiego, Kodeńską oraz drogą krajową nr 2. Zapewnione będzie przejście dla pieszych i rowerzystów. Roboty nie mają wpływu na ruch pociągów. Efektem prac będą płynne przejazdy samochodów przez tory. Wzrośnie poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym.

W ubiegłym roku na przejeździe na ul. Wojska Polskiego zamontowano nowe rogatki i sygnalizatory świetlne. Jest nowa strażnica przejazdowa. Ułożono nowe tory oraz płyty przejazdowe. Przebudowane zostały urządzenia sterujące ruchem pociągów. Nowe tory i urządzenia gwarantują bezpieczny i sprawny ruch na ważnym skrzyżowaniu torów i drogi w Terespolu.

W Terespolu podróżni korzystają z nowych peronów oraz przejścia podziemnego wyposażonego w windy. Przebudowany układ torowy jest dostosowany do przejazdu pociągów towarowych z prędkością do 120 km/h. Dla ruchu towarowego zapewniono przejazd dłuższych i cięższych składów towarowych o długości 740 metrów do obsługi korytarza kolejowego wschód – zachód. Sprawne prowadzenie ruchu pociągów zapewniają nowoczesne urządzenia komputerowe.

Projekt pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol” współfinansowany jest w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Wartość prac to ok. 440 mln zł. Wykonawcą jest Trakcja S.A.