Cargotor z pozwoleniem na budowę Parku Logistycznego! Inwestycja za 4 mld coraz bliżej

Wojewoda lubelski wydał pozwolenie na budowę Parku Logistycznego w Małaszewiczach. To kolejny krok ku realizacji gigantycznej, wartej nawet 4 miliardy złotych inwestycji, która na trwałe zmieni oblicze naszego regionu.

– W poczuciu głębokiej odpowiedzialności za rozwój wschodniej części naszego kraju i wyrównywanie jej szans w rozwoju i modernizacji z radością przyjmuję decyzję wojewody lubelskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę – mówi Andrzej Sokolewicz, prezes Cargotoru.

Małaszewicze są terminalem transportowym dla największej ilości ładunków wysyłanych drogą kolejową z Azji do Unii Europejskiej. Od kilku lat ta liczba stale rośnie. Biorąc pod uwagę, że wciąż rozbudowuje się w infrastruktura kolejowa a Małaszewicze są elementem koncepcji komponentu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego można śmiało powiedzieć, że w naszym regionie może niebawem bić jedno z transportowych serc kontynentu.

– Inwestycja stanowi kolejny krok w kierunku dalszego umocnienia państwa polskiego na terenach stanowiących granice państwową i granicę zewnętrzną Unii Europejskiej – podkreśla Andrzej Sokolewicz.

Przypomnijmy, że w 2016 roku o rozwoju transportu z Azji, związanym m.in. z chińskim projektem Nowego Jedwabnego Szlaku, rozmawiała w Pekinie premier Beata Szydło. Krótko potem Poczta Polska i China Post Group podpisały wstępne porozumienie, dotyczące transportu przesyłek pocztowych z Chin do Europy a zakładające dostarczanie przesyłek pocztowych z Chin do Małaszewicz a stąd do 30 krajów europejskich.

Do nowej roli Małaszewicz przegotowuje się stopniowo nasz region. Dzięki działaniom polityków partii rządzącej ze wspierającym od początku projekt senatorem Grzegorzem Biereckim na czele i lokalnego oraz wojewódzkiego samorządu, powstaje np. nowe, bezkolizyjne skrzyżowanie w Terespolu.

– Ta inwestycja będzie zwieńczeniem naszych wieloletnich starań. Jest ogromną szansą dla Południowego Podlasia, wreszcie jako region możemy bowiem odebrać potężną rentę za położenie. Dzięki czterokrotnie większej niż dzisiaj przepustowości Małaszewicze staną się nową Gdynią, dlatego jestem przekonany, że mamy do czynienia z przedsięwzięciem historycznym. Można powiedzieć, że ta historia tworzy się na naszych oczach – mówił na łamach naszego portalu senator Grzegorz Bierecki.

 

Źródło: cargotor Autor: red.
Fot. mat. prasowe