Kolejna droga powiatowa dofinansowana z FDS oddana do użytku

Oficjalnie oddana do użytku została nowo wyremontowana droga w powiecie bialskim. Przebudowa dotyczy drogi powiatowej nr 1072L Łomazy – Kolembrody – Wiski odc. Łomazy wraz z remontem drogi powiatowej nr 1105L Rossosz – Kozły o łącznej długości ponad 14 km. Inwestycja powstała w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z dofinansowaniem w kwocie 4,3 mln zł. W wydarzeniu uczestniczył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Prace remontowe zakończono w sierpniu tego roku, a wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. W ramach inwestycji wykonano wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej (5,5 m szerokość nawierzchni), remont istniejących przepustów pod koroną drogi, korekta łuków poziomych, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, wykonanie zatok autobusowych wraz z peronami przy dr. pow. Nr 1072L, wykonanie chodnika z kostki betonowej przy dr. pow. Nr 1072L, regulacje poboczy i renowację rowów przydrożnych, oznakowanie pionowe i poziome, wycinkę zadrzewień i zakrzaczeń zlokalizowanych w pasie drogowym kolidujących z projektowaną drogą, odnowiono istniejący system odwodnienia oraz wprowadzenie nowej, zatwierdzonej stałej organizacji ruchu.

Całkowita wartość przebudowy drogi to 8,5 mln zł, w tym wkład własny powiatu w wysokości 2,1 mln zł i gminy Łomazy w kwocie 1,5 mln zł oraz gminy Rossosz 600 tys. zł.