Wiemy, kto wybuduje Park Logistyczny w Małaszewiczach

Urząd Wojewódzki w Lublinie wydał decyzję o pozwoleniu na budowę Parku Logistycznego Małaszewicze. Inwestycja, którą realizuje PKP Polskie Linie Kolejowe we współpracy ze spółką Cargotor, umożliwi zwiększenie obrotu towarowego, prowadzonego pomiędzy państwami Europy i Azji.

– Przejście graniczne między Europą i Azją jest najważniejszym punktem na mapie Nowego Jedwabnego Szlaku. Zwiększenie jego możliwości przepustowych z założenia powinno zapewnić miejsca pracy, przyczynić się do rozwoju gospodarczego w oparciu o zielone środki transportu, doprowadzić do wzrostu konkurencyjności transportowej kraju oraz zwiększyć dochody podatkowe dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
– Wydanie pozwolenia na budowę to krok milowy w przygotowaniach do stworzenia Parku Logistycznego w Małaszewiczach. PKP Polskie Linie Kolejowe i spółka Cargotor są przygotowane do rozpoczęcia prac w terenie. Jesteśmy zdeterminowani, aby doprowadzić do końca tę niezwykle ważną dla polskiej gospodarki oraz Polski wschodniej inwestycję – stwierdził wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Park Logistyczny Małaszewicze, który powstanie na terenach gmin Terespol, Zalesie i Piszczac, docelowo ma być najnowocześniejszym i największym hubem przeładunkowym w Europie. To kluczowe miejsce na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku łączącego Azję ze Starym Kontynentem. Właśnie tędy do europejskich odbiorców trafiać będą transportowane koleją ładunki z Chin, Japonii czy Korei Południowej.
– Z radością przyjmuję decyzję Wojewody Lubelskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Stanowi to kolejny krok w kierunku dalszego umocnienia Państwa Polskiego na terenach stanowiących granicę państwową i granicę zewnętrzną Unii Europejskiej – powiedział Andrzej Sokolewicz, prezes spółki Cargotor.

Do nowej roli Małaszewicz przegotowuje się stopniowo nasz region. Dzięki działaniom polityków partii rządzącej ze wspierającym od początku projekt senatorem Grzegorzem Biereckim na czele i lokalnego oraz wojewódzkiego samorządu, powstaje np. nowe, bezkolizyjne skrzyżowanie w Terespolu.

– Ta inwestycja będzie zwieńczeniem naszych wieloletnich starań. Jest ogromną szansą dla Południowego Podlasia, wreszcie jako region możemy bowiem odebrać potężną rentę za położenie. Dzięki czterokrotnie większej niż dzisiaj przepustowości Małaszewicze staną się nową Gdynią, dlatego jestem przekonany, że mamy do czynienia z przedsięwzięciem historycznym. Można powiedzieć, że ta historia tworzy się na naszych oczach – mówił na łamach naszego portalu senator Grzegorz Bierecki.

 

 

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury, podlaski.info