Rekompensaty i odszkodowania w związku ze stanem wyjątkowym – informacje

 W związku z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 września 2021 r. stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r., właściwy wojewoda może przyznać (na wniosek):

rekompensaty – podmiotom świadczącym usługi albo prowadzącym działalność gospodarczą na tym obszarze, w trybie z ustawy z dn. 29 września 2021 r. o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą;

odszkodowania – wszystkim innym osobom i podmiotom, które poniosły straty, na podstawie ustawy z dn. 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.

Szczegółowe informacje na temat niezbędnej dokumentacji, składania wniosków, warunków uzyskania rekompensat lub odszkodowań oraz wypłaty środków można znaleźć w BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakładce „Dla Klienta” oraz można uzyskać pod numerami infolinii (poniedziałek-piątek, godz. 7.30-15.30):

–  wydanie decyzji w sprawie rekompensat lub odszkodowań – 81/ 307-96-34
–  wypłata rekompensat, pomoc de minimis, wypłata odszkodowań – 81/ 307-96-35.

Czytaj także:

Grzegorz Bierecki murem za mieszkańcami naszych gmin. Ważna poprawka już w Senacie