Bialski szpital i pogotowie ratunkowe nagrodzone!

Za nami Gala „Lubelskie dla Medyków”, która odbyła się 18 wrzenia br. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. To wyjątkowe wydarzenie, nie bez powodu zorganizowaliśmy w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, ponieważ sytuacja związana z pandemią koronawirusa pozwoliła na wsparcie unijnymi środkami jednostek ochrony zdrowia z terenu województwa lubelskiego.

W ramach Gali Zarząd Województwa Lubelskiego uhonorował 109 pracowników i 43 jednostki, które w trakcie pandemii były liderami i uczestnikami tzw. projektów covidowych. Wyróżniono także 3 firmy realizujące innowacyjne projekty unijne z zakresu medycyny.

 

Występy artystów i odznaczenia dla medyków

Gala „Lubelskie dla Medyków” pozwoliła wyrazić wdzięczność dyrektorom, pielęgniarkom, lekarzom, ratownikom medycznym oraz pracownikom szeroko pojętych służb medycznych za ich ciężką pracę w dobie pandemii COVID-19. Wydarzenie rozpoczął występ Filharmonii Lubelskiej. Następnie kilka słów do zgromadzonych skierował Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski:

Funkcjonowanie szpitali oraz jednostek ochrony zdrowia to jeden z priorytetów zarządu województwa, a sytuacja związana z pandemią koronawirusa pozwoliła na przekazanie unijnych środków właśnie tym placówkom. Cieszę się, że możemy nagrodzić i podziękować za tę ciężką i trudną pracę tak dużemu gronu osób i placówek zaangażowanych w walkę z COVID-19.

W trakcie Gali głos zabrała również Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Mazurek oraz Wojewoda Lubelski Lech Sprawka. Jednak najważniejszą częścią całego wydarzenia było wręczenie wyróżnień. W gronie docenionych medyków znalazł się prof. Krzysztof Tomasiewicz, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie, który otrzymał najwyższe samorządowe odznaczenie w regionie – Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”. Natomiast Medale Pamiątkowe Województwa Lubelskiego odbrało 108 pracowników szeroko pojętych służb medycznych. Osoby do tych wyróżnień wskazywali dyrektorzy szpitali i podmiotów medycznych z regionu, którzy w trakcie Gali odebrali Statuetki oraz Grawertony – będące podziękowaniem za walkę z koronawirusem dla wszystkich pracowników ich placówek. W imieniu nagrodzonych podmiotów głos zabrali Piotr Matej, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie oraz Anna Rutczyńska-Rumińska, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Lublinie.

Wyróżnione zostały również Dom Pomocy Społecznej Kalina w Lublinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie oraz firmy BioMaxima, Pro Project i Fizjomed.
Część Gali poświęconą wręczaniu odznaczeń umiliły dwa występy Teatru Muzycznego z Lublina. Całość zakończyła się występem Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem Mistrzów.

Czym są Dni Otwarte Funduszy Europejskich?

DOFE to największa impreza związana z Funduszami Europejskimi w Polsce. Już po raz ósmy, od 17 do 19 września br., organizujemy ją wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, by pokazać, jak wiele w Polsce zmieniły fundusze europejskie. Jest to także okazja do zaprezentowania osiągnięć firm i instytucji, które skorzystały z unijnych pieniędzy. Pandemia koronawirusa pokazała, że szpitale, placówki medyczne i ośrodki pomocy społecznej są nieocenionymi beneficjentami funduszy europejskich, ponieważ to te jednostki realizowały najważniejsze projekty COVIDOWE. Podkreślając tym samym wkład Unii Europejskiej w walkę z koronawirusem.

Projekty szpitali

Wydarzenie ma na celu podsumowanie tzw. wsparcia covidowego, które trafiło do jednostek ochrony zdrowia w regionie. Dzięki uproszczonym procedurom, wypracowanym wspólnie z Komisją Europejską oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, władze województwa mogły szybko skierować środki dla placówek medycznych.

Zastosowanie uproszczonych procedur nastąpiło w projekcie wspólnie realizowanym przez sześć szpitali wojewódzkich. W ich gronie znalazły się: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (lider), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie oraz Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. W sumie do tych jednostek trafiło przeszło 25,5 mln zł na dodatkowe zadania związane z zakupem sprzętu i adaptacją pomieszczeń – mające na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19. To m.in. dzięki tym środkom przed szpitalami pojawiły się punkty triażu pacjentów czy specjalistyczne maszyny dezynfekujące powierzchnie placówek.

Warto dodać, że blisko 22 mln zł trafiło także do Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie z przeznaczeniem na dodatkowe zadania związane z zakupem sprzętu, aparatury medycznej i adaptacją pomieszczeń. Te działania w okresie pandemii przyczyniły się do zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii na terenie województwa lubelskiego.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie to lider dwóch projektów skierowanych na wzmocnienie bezpieczeństwa pracowników służb medycznych. Ich wartość to ponad 20,5 mln zł. Pieniądze pozwoliły na zakup płynów do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej m.in.: masek, rękawic, przyłbic, płynów do dezynfekcji czy kombinezonów. Wsparciem objęto w sumie 41 placówek (wyróżnionych na Gali), w tym szpitale powiatowe, kliniczne, wojewódzkie oraz jednostki medyczne podległe samorządowi województwa lubelskiego.

Projekty dla DPSów

Wsparcie dla szpitali uzupełniały dwa projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Objęte nimi były placówki zajmujące się opieką nad osobami starszymi, schorowanymi oraz z niepełnosprawnościami (np. DPSy, hospicja czy schroniska dla osób bezdomnych). Na ten cel Zarząd Województwa wygospodarował z RPO WL 2014-2020 w sumie ponad 8,5 mln złotych. W ramach projektów zostały zakupione min. środki ochrony osobistej takie jak: maseczki, rękawiczki, fartuchy, kombinezony, czepki, ochraniacze na buty, pościel jednorazowa, czy środki do dezynfekcji rąk i powierzchni. To istotna pomoc w szczególności dla starszych i samotnych mieszkańców Lubelszczyzny.

Łącznie na projekty polegające na przeciwdziałaniu negatywnych skutków COVID-19, z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego, władze regionu przekazały blisko 77 mln zł.

Lista wyróżnionych podmiotów w trakcie Gali Lubelskie dla Medyków:

Statuetki:

 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
 2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
 3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
 4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie
 5. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
 6. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
 7. Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ
 8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
 9. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
 10. Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie

Grawertony dla jednostek medycznych oraz firm:

 1. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SP ZOZ
 2. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli
 3. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
 4. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Grużlicy i Chorób Płuc w Adampolu
 6. Samodzielne Publiczne Sanatorium Grużlicy i Chorób Płuc w Poniatowej
 7. Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej
 8. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie
 9. Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ
 10. Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu
 11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
 12. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim
 13. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
 14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach
 15. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
 16. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
 17. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
 18. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
 19. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
 20. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
 21. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
 22. Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o w Opolu Lubelskim
 23. Szpital Powiatowy w Rykach sp. z o.o.
 24. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
 25. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
 26. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
 27. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
 28. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
 29. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
 30. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
 31. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie
 32. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie
 33. Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o.o.
 34. BioMaxima Spółka Akcyjna
 35. PRO-PROJECT HENRYK KARTASZYŃSKI
 36. FIZJOMED Anna Świtała