Wielki dzień dla radzyńskiej parafii. Konsekrowano kościół św. Anny

10 października o godzinie 11:00 rozpoczęło się poświęcenie kościoła w parafii pw. św. Anny w Radzyniu Podlaskim.

Uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza zbiegło się z wizytacją biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy. Wizytacja rozpoczęła się modlitwą za zmarłych na cmentarzu o godz. 8.30. O godzinie  9.00 miał miejsce ingres księdza biskupa – powitanie, sprawozdanie ks. proboszcza o parafii. O godz. 10.30 odbyło się spotkanie biskupa Gurdy z grupami modlitewnymi w sali duszpasterskiej w podziemiach kościoła. O godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta msza św. z obrzędem poświęcenia kościoła i ołtarza.

Ceremonia ta dokonywana jest według obrzędu, którego główne elementy powstały w liturgii gallikańskiej i rzymskiej między wiekiem IV a IX. Wówczas ceremonia składała się z trzech części. Poprzez pokropienie ścian budynku wodą święconą biskup obejmuje go w posiadanie, by następnie odbyć procesję do wnętrza świątyni. Po śpiewie hymnu Veni Creator wypisuje pastorałem na popiele alfabet grecki i łaciński.

Parafia św. Anny została erygowana w 1994 roku, a kościół – dedykowany Błogosławionym Męczennikom Podlaskim – został wybudowany w latach 1995–2000 staraniem ks. Henryka Domańskiego oraz parafian.

Proboszczem parafii jest od 2013 roku ks. kan. Henryk Och. Posługę wikariusza pełni od 2021 roku ks. Michał Rodak.

W uroczystościach w Radzyniu wzięli udział lokalni politycy i działacze społeczni. Nie zabrakło burmistrza miasta Jerzego Rębka i starosty radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego. Senatora Grzegorza Biereckiego reprezentował dyrektor jego bialskiego biura Kamil Paszkowskim, który w imieniu parlamentarzysty pogratulował księdzu kanonikowi owocnych starań o poświęcenie świątyni.