Do Terespola pojedziemy nowymi pociągami!

Najstarsze niezmodernizowane elektryczne zespoły trakcyjne na liniach kolejowych województwa lubelskiego zostaną zastąpione przez nowe pojazdy szynowe Impuls 2. Dzisiaj na terenie dworca PKP w Lublinie odbyła się uroczystość przekazania pojazdów. Wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę podczas spotkania reprezentował dyrektor Biura Wojewody Paweł Paszko. Pojazdy zakupione przez Województwo Lubelskie zostaną przeznaczone do obsługi połączeń regionalnych na odcinkach: Łuków – Terespol, Dęblin – Lublin – Chełm, Łuków – Dęblin, Lublin – Kraśnik – Szastarka i Świdnik Miasto – Lublin Airport.

Umowa zawarta pomiędzy województwem lubelskim a firmą NEWAG S.A. na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych została zawarta 9 grudnia 2019 r. 30 września br. wykonawca przekazał siedem pojazdów, pozostałe dwa pojawią się na szlakach kolejowych regionu do początku grudnia.

Nowe EZT są wyposażone m.in. w nowoczesne, oszczędne zespoły napędowe zapewniające prędkość do 160 km/h. Pojazdami w komfortowych warunkach może podróżować do 105 pasażerów na miejscach siedzących. W pojazdach przewidziana została przestrzeń uniwersalna, która umożliwia przewóz rowerów oraz większego bagażu. W przypadku zwiększonych potrzeb przewozowych, możliwe będzie łączenie w zestawy do trzech sztuk w ramach tzw. trakcji wielokrotnej zwiększając trzykrotnie podaż miejsc.

Istotnymi udogodnieniami dla pasażerów są także: klimatyzacja, WiFi, audiowizualny system informacji pasażerskiej, gniazdka sieciowe i USB umożliwiające ładowanie urządzeń elektronicznych. Nowe pojazdy zostały przystosowane do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się, w tym na wózkach inwalidzkich. Ponadto, znajdują się pętle indukcyjne przydatne dla osób słabosłyszących. EZT zostały wyposażone w system monitoringu wizyjnego, obejmującego swoim zasięgiem cały pojazd. Bezpieczeństwo pasażerów zwiększy umieszczony w każdym z pojazdów defibrylator AED.

Łączna wartość umowy wynosi ponad 165 mln zł, z czego 130 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.