„Kolejowe przejścia graniczne – klucz do eksportu i tranzytu” — największa konferencja branży intermodalnej w Polsce

Rola kolejowych przejść granicznych dla funkcjonowania globalnych łańcuchów logistycznych oraz lokalnego rynku pracy będzie tematem konferencji „Kolejowe przejścia graniczne – klucz do eksportu i tranzytu”. Wydarzenie to odbędzie się w Janowie Podlaskim, Małaszewiczach i Terespolu. Konferencja jest jednym z wydarzeń Europejskiego Roku Kolei 2021.

Rejon przeładunkowy Małaszewicze i terminale kolejowe zlokalizowane na tym obszarze to jeden z najważniejszych ośrodków gospodarczych w województwie lubelskim. Pod względem wolumenu ładunków transportowanych kolejowe przejście graniczne Brześć — Terespol jest porównywalne do Portu Gdynia. W najbliższych latach spółka Cargotor planuje wybudować w tym miejscu Park Logistyczny.

W ostatnich miesiącach w Małaszewiczach podobnie jak i innych kolejowych przejściach granicznych położonych na styku kolei o rozstawie standardowym i europejskim widoczne były problemy z kongestią, które są skutkiem szybko rosnących przewozów kolejowych między Chinami a Unią Europejską oraz niedostosowania infrastruktury do potrzeb dynamicznie rozwijającego się transportu intermodalnego.

Uczestnicy konferencji będą mogli zobaczyć jak funkcjonuje kolejowe przejście graniczne oraz terminale przeładunkowe w rejonie Małaszewicz. Dyskusja w gronie profesjonalistów oraz prezentacja i doświadczeń oraz dynamicznych zmian otoczenia gospodarczego pozwoli na wskazanie potencjalnych scenariuszy rozwoju. Stanowiska, materiały i wnioski z konferencji będą miały wyraz praktyczny, ponieważ zostaną przekazane jako wkład w trwający proces przygotowania instrumentów wsparcia dla branży w ramach rozpoczynającej się nowej perspektywy budżetowej UE.

Konferencja Kolejowe przejścia graniczne – klucz do eksportu i tranzytu” odbędzie się 20 — 22 października. Organizatorami wydarzenia są Redakcja IntermodalNews.pl oraz Fundacja ProKolej. Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym m.in. Wojewody i Marszałka Województwa Lubelskiego.

Więcej informacji:

[email protected]

https://kolej365.pl/kolejowe-przejscia-graniczne/

Źródło: Fundacja Pro Kolej