„Radzyńskie Wrzosy” skończyły 5 lat!

Spotkanie z okazji przypadającego w październiku Światowego Dnia Seniora oraz z okazji 5-lecia istnienia Stowarzyszenia Klub Seniora „Radzyńskie Wrzosy” odbyło się 9 października. Wśród gości byli m.in. burmistrz Jerzy Rębek, Dariusz Gałan – rektor Radzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Kazimierz Zdziebłowski przewodniczący Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, delegacja zaprzyjaźnionego Klubu AA „Podaj dłoń”. Przybyłych na spotkanie powitała nowa prezes „Radzyńskich Wrzosów” Halina Mazur. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia złożyła Hanna Guz.

Stowarzyszenie Klub Seniora „Radzyńskie Wrzosy” powstało w 2016 r. Zgodnie ze Statutem i programem rozwija działalność integracyjną, kulturalną, turystyczną i socjalną. Praca Zarządu i członków Stowarzyszenia jest pracą społeczną i poświęconą rozwojowi środowisk seniorskich. Członkowie Klubu spotykają się dwa razy w tygodniu: w czwartki i niedziele o godz. 16. Seniorzy organizują spotkania integracyjne i okolicznościowe, imprezy na świeżym powietrzu i wycieczki do ciekawych miejsc na terenie województwa lubelskiego i w kraju, do teatrów. Zajmują się rękodziełem artystycznym, urządzają wieczorki poetyckie, na których recytują utwory, także własnego autorstwa. Efekty swej pracy prezentowali na spotkaniach integracyjnych, w tym roku wzięli udział w II Radzyńskim Jarmarku Sztuki i Rękodzieła Kozirynek 2021. Organizowane były spotkania z lekarzami, ratownikami medycznymi, policjantami, którzy pomagali seniorom radzić sobie z problemami i łatwiej pokonywać trudności, jakie stwarza współczesny świat.

Ostatni okres był szczególnie trudny dla seniorów. Pandemia koronawirusa pozbawiła możliwości przebywania razem. Gdy liczba zakażeń spadła, zaczęli się spotykać na świeżym powietrzu. – Mam nadzieję, że pandemia odpuści i w następnych latach pozwoli na dalszą wspólną pracę i zabawę – zakończyła sprawozdanie Hanna Guz.

W tym roku skończyła się 5-letnia kadencja kadencja Zarządu Stowarzyszenia Klub Seniora „Radzyńskie Wrzosy”. Z powodu problemów zdrowotnych założycielka i dotychczasowa Prezes – Teresa Szczepaniuk zrezygnowała z kandydowania do Zarządu. – Pragniemy podziękować Pani Teresie za wieloletnią pracę społeczną na rzecz seniorów. Pani Teresa to społecznik, który nie ominie człowieka w potrzebie, lubi pomagać, nie mówiąc o tym głośno. Obecnie prezesem Stowarzyszenia jest Halina Mazur, która oddała się pracy dla Stowarzyszenia – mówiła Hanna Guz. Poinformowała również, że zasłużone seniorki Marianna Kania i Maria Bogutyn – zostały członkami honorowymi.

Po sprawozdaniu głos zabrali zaproszeni goście.

– Jesteście Państwo bardzo aktywni, bierzecie udział w różnych uroczystościach. Stanowicie grono przyjaciół, które daje radość, wytchnienie i chęć do działania – mówił burmistrz Jerzy Rębek. – W Radzyniu jest wiele takich środowisk, różnorodność to bogactwo naszego miasta. Dziękuję za przyjazną atmosferę, bardzo to jest dla mnie ważne i budujące. Deklaruję, że na ile to będzie możliwe, będę Państwa wspierał, bo widzę wielką wartość w tym , co Państwo robicie.

Kazimierz Zdziebłowski przewodniczący PZERiI gratulował jubileuszu i bogatej działalności i płynącej z niej radości.

– „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu” – słowa Benjamina Franklina zacytował Dariusz Gałan. – Macie Państwo tak wiele zainteresowań, działań, że inne grupy nie nadążą. Zaznaczył, że w Radzyniu jest ok. 5,5 tys. osób w wieku emerytalnym, z czego w kilkaset jest integrowanych w związkach i stowarzyszeniach senioralnych.

W części artystycznej najpierw zaprezentował się radzyński bard Marian Kwasowiec, który z nowo utworzonym zespołem Pierwsze Takie Trio wykonał dwa utwory: „Cała prawda o miłości” oraz „Radzyń Podlaski miasto me”. Następnie Zespół Wokalny Klubu Seniorów „Radzyńskie Wrzosy” wykonał wiązankę utworów, swoje wiersze czytała członkini Klubu Hanna Guz.

Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna.

Obecny skład Zarządu Stowarzyszenia Klub Seniora „Radzyńskie Wrzosy”: Prezes: Halina Mazur, Wiceprezes: Zbigniew Przyborowski , Krzysztof Dziuchik, Sekretarz: Hanna Guz, Skarbnik: Bogumiła Kołosowska, Członkowie: Janina Stadnicka, Marian Sciseł, Urszula Przyborowska, Kazimierz Hiszpański.

Źródło: Kocham Radzyń Podlaski