Uhonorowano radzyńskich nauczycieli

14 października br. obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa zwane również Dniem Nauczyciela.

W polskich szkołach odbywają się wtedy uroczyste apele, które są idealną okazją do złożenia podziękowań nauczycielom, wychowawcom i pedagogom. Tego dnia Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski wraz z Wicestarostą Michałem Zającem uczestniczył w uroczystościach szkolnych, w placówkach, których organem prowadzącym jest Powiat Radzyński.  W uroczystościach wziął udział także Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk.

W tym roku nagrody Starosty Radzyńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej trafiły do:

Lp. Nazwa szkoły Imię i nazwisko nauczyciela
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim 1) mgr Jolanta Purgał (dyrektor)

2) mgr Bożena Warpas (wicedyrektor
ds. dydaktycznych)

3) mgr Łukasz Trosiński (wicedyrektor ds. opiekuńczo-wychowawczych)

4) mgr Katarzyna Kalinowska (nauczyciel, psycholog)

 

2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

 

 

1) dr Grażyna Dzida (dyrektor)

2) mgr Halina Teresa Rynn (nauczyciel)

3) ks. mgr Michał Gosk (nauczyciel)

4) mgr inż. Wiesław Paszkowski (kierownik warsztatów szkolnych)

5) mgr inż. Tomasz Sikora (nauczyciel)

6) inż. Stanisław Kania (nauczyciel)

 

3. Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej 1) mgr Piotr Konieczny (nauczyciel)

 

4. I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim 1) mgr Ewa Grodzka (dyrektor)

2) mgr Leszek Szalast (nauczyciel)

3) mgr Adam Pękała (nauczyciel)

 

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radzyniu Podlaskim 1) mgr Izabella Tomasiewicz-Korczyk (logopeda)

2) mgr Magdalena Frankowicz (psycholog)