Stefan – takie imię nosi dąb przy I LO

20 października br. na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim odbyła się uroczystość nadania dębowi imienia Stefan.

– Wydarzenie to jest niecodzienne, ale już drugie w naszym liceum – mówiła na wstępie dyrektor I LO. – 16 października 2016 roku zgromadziliśmy nieopodal, kiedy to dąb posadzony w 1974 roku otrzymał imię Mieszko. Było to w ramach obchodów 1050-lecia Chrztu Polski. Dzisiejsze wydarzenie wpisuje się w piękną polską tradycję nadawania imion pomnikowym drzewom. Przykładem są dęby w Puszczy Białowieskiej, kilkanaście dębów nosi tam imiona królewskie. Jesteśmy dumni że na posesji naszej szkoły rośnie wiele drzew. Większość z nich zostało posadzonych przy ważnych wydarzeniach z życia szkoły. Dąb przed którym stoimy otrzyma imię Stefan. W tym roku Stefan Kardynał Wyszyński został beatyfikowany, a cały rok 2021 zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2020 roku jest rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stefan to dodatkowo imię królewskie – mówiła Ewa Grodzka.

W wydarzeniu uczestniczyli: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski wraz z Zastępcą Michałem Zającem, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Mazurek, Wicewójt Gminy Radzyń Podlaski Anna Grochoła, Przewodniczący Rady Rodziców I LO Janusz Chmielarz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Radzyń Podlaski Leszek Gajuś, Dyrektor I LO w latach 1992-96 Anna Szkutnik, Wychowawca klasy 1c w roku szkolny 1995-96 Mirosława Wysokińska-Wołowik oraz absolwenci klasy 4c z rocznika 1999, a także inicjatorzy akcji: Dyrektor I LO Ewa Grodzka oraz jej Zastępca Mirosław Juszczyński.

Wicedyrektor Mirosław Juszczyński odczytał uchwałę, a następnie Dyrektor Grodzka uroczyście nadała drzewu jego imię. Kolejnymi elementami wydarzenia było przecięcie zielonej szarfy, odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz odwiązanie biało-czerwonej wstęgi. Uroczystość zakończyła się podpisaniem protokołu nadania imienia dębowi przez zebranych gości oraz krótkimi przemowami.

– Bardzo się cieszę, że przy naszej powiatowej szkole jest taki dąb. Gratuluję tego pomysłu i życzę młodzieży żebyście jak najwięcej wiedzy posiedli na temat Kardynała Wyszyńskiego, bo szereg jego cech jest godnych naśladowania. Życzę, byście też w dorosłym życiu byli tak niezmienni w swoich poglądach, byście trwali w zasadach, które wpajają wam nauczyciele i rodzice, bo dzięki temu wasze życie będzie dużo wartościowsze – zwrócił się do uczniów I LO Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski.

 

Uroczystość odbyła się z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim
Fot. Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim