Setki milionów złotych dla naszego regionu. Sprawdźcie, na co zostaną wydane pieniądze!

Kolejne rządowe środki trafią do naszego regionu! Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Funduszu Polski Ład. Południowe Podlasie otrzyma ponad 264 473 890  zł bezzwrotnego dofinansowania. Rządowe środki na inwestycje zmieniają oblicze naszej miejscowości – sprawdź, w co zainwestujemy otrzymane fundusze!

Polski Ład dla wszystkich obywateli!

Lepsza i bardziej dofinansowana służba zdrowia, niższe podatki, wyższa płaca i zamożniejsze polskie rodziny. To właśnie istota Polskiego Ładu. Rządowy plan rozwoju na lata pomoże nam wyjść z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 i zrobić epokowy skok cywilizacyjny.

W ramach Polskiego Ładu uruchomiono Rządowy Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych skierowany do samorządów w całym kraju.

Rządowy Funduszu Polski Ład – pierwszy nabór rozstrzygnięty

Od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. trwał pierwszy pilotażowy nabór wniosków. Każda JST czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł.

Dodatkowe pieniądze na inwestycje przyspieszą rozwój naszego regionu!

W pierwszej, pilotażowej edycji programu otrzymaliśmy dofinansowanie na:

Miasto Biała Podlaska

– Budowa ul. Armii Krajowej w Białej Podlaskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Witolda Pileckiego do skrzyżowania z ul. Francuską – 13 062 500,00 zł

Powiat bialski:

Miasto Międzyrzec Podlaski

– Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim – 19 000 000 zł

Miasto Terespol

– Budowa /Przebudowa ul Orzeszkowej w Terespolu – 3 800 000 zł

– Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w mieście Terespol – 5 700 000 zł

– Przebudowa ul. Łąkowej w Terespolu – 800 000 zł

 Powiat Bialski – Budowa hali sportowej w Janowie Podlaskim – 4 950 000,00 zł

 Gmina Biała Podlaska

– Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska – 5 225 000 zł

– Budowa wodociągu do miejscowości Wólka Plebańska – 2 375 000 zł

 Gmina Drelów – Modernizacja układu drogowego na terenie gminy Drelów – 9 500 000 zł

 Gmina Janów Podlaski

– Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Janów Podlaski – 11 400 000 zł

 Gmina Kodeń

– Budowa i modernizacja Infrastruktury drogowej w gminie Kodeń – 6 650 000 zł

– Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Kodeń – 4 500 000 zł

 Gmina Konstantynów

– Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Konstantynów – II etap – 8 645 000 zł

 Gmina Leśna Podlaska

– Budowa drogi gminnej w miejscowości Witulin – Witulin Kolonia – 3 800 000 zł

Gmina Łomazy

– Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łomazy – 7 600 000 zł

– Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Łomazy – 3 800 000 zł

Gmina Międzyrzec Podlaski

– Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski – 10 735 000 zł

Gmina Piszczac

-Przebudowa dróg powiatowych nr 1068L oraz nr 1051L na terenie gminy Piszczac – 7 600 000 zł

Gmina Rokitno

– Budowa drogi gminnej nr 100227L w miejscowości Zaczopki i Zaczopki Kolonia – 2 185 000 zł

– Budowa przedszkola w miejscowości Rokitno – 2 125 000 zł

– Budowa sieci wodociągowej w gminie Rokitno – 1 425 000 zł

Gmina Rossosz

Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Rossosz – 5 100 000 zł

Przebudowa mostu na rzece Zielawa w Rossoszu, ul. Szelest oraz przebudowa drogi gm.  nr 01235L w m. Romaszki w systemie zaprojektuj-wybuduj – 4 750 000 zł

 Gmina Sławatycze

Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławatyczach – 4 000 000 zł

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1065L Liszna – Nowosiółki na terenie Gminy Sławatycze o długości 3,697 km. – 4 465 000 zł

Gmina Sosnówka

– Remont dróg gminnych na terenie Gminy Sosnówka – 4 750 000 zł

– Remont i przebudowa drogi w ciągu miejscowości Romanów-Czeputka-Motwica-Rozwadówka – 5 225 000 zł

Gmina Terespol

– Budowa dróg gminnych na terenie Centrum Gminy w Kobylanach – 8 230 040 zł

 Gmina Tuczna

Modernizacja drogi powiatowej nr 1051 L Sławatycze – Tuczna – Piszczac – 7 600 000 zł

 Gmina Wisznice

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości  życia mieszkańców gminy Wisznice dzięki inwestycjom w  infrastruktury drogowej – 4 987 500 zł

 Gmina Zalesie

– Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Krzna wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Horbów Kolonia – 1 800 000 zł

Łącznie : 185 785 040 zł

Powiat parczewski:

Gmina Dębowa Kłoda

–  Modernizacja drogi gminnej nr 104059L w miejscowości Kodeniec 2 944 000,00 zł

Gmina Jabłoń

– Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń 3 983 074,50 zł

Gmina Milanów

– Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Milanów 8 645 000,00 zł

Gmina Parczew

– Modernizacja dróg wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach przemysłowych Gminy Parczew 7 958 507,44 zł

Gmina Podedwórze

– Budowa dróg gminnych w gminie Podedwórze 2 945 000,00 zł

Gmina Siemień

– Siemień Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Siemieniu 1 000 000,00 zł

Gmina Sosnowica

– Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sosnowica. 7 393 832,75 zł

Łącznie 34 869 414 zł

Powiat radzyński:

Miasto Radzyń Podlaski

– Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzyniu Podlaskim 2 500 000,00 zł

Gmina Borki

– „Nowy wodno-ściekowy ład w Gminie Borki – etap I” 7 552 500,00 zł

Gmina Czemierniki

– Budowa Centrum Kulturalno-Integracyjnego w Czemiernikach 3 600 000,00 zł

Gmina Kąkolewnica

– Modernizacja dróg na terenie gminy Kąkolewnica 7 315 000,00 zł

Gmina Komarówka Podlaska

– Budowa wodociągu w miejscowościach: Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Żelizna i Kolembrody wraz z modernizacją ujęcia wody w Komarówce Podlaskiej 7 124 436,81 zł

Gmina Radzyń Podlaski

– Budowa kanalizacji w m. Biała 3 800 000,00 zł

Gmina Ulan-Majorat

– Przebudowa infrastruktury drogowej Sołectwa Rozwadów w Gminie Ulan – Majorat 4 607 500,00 zł

Gmina Wohyń

– Przebudowa drogi gminnej ul. Średnia w Wohyniu 1 370 000,00 zł

Powiat radzyński – Budowa warsztatów kształcenia zawodowego przy ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. 5 950 000,00 zł

Łącznie: 43 819 436 zł

Łącznie 264 473 890 zł