Powstaną nowe przejścia dla pieszych w Białej Podlaskiej

Dzięki rządowym pieniądzom w Białej Podlaskiej pojawią się kolejne bezpieczne przejścia dla pieszych. Jak poinformowała nas rzecznik prezydenta Michał Litwiniuk podpisał z wojewodą Lechem Sprawką umowę, dzięki której w Białej Podlaskiej powstaną nowe przejścia na skrzyżowaniu ulic: Al. Jana Pawła II, Parkowej i Kard. Stefana Wyszyńskiego. 

– Bardzo się cieszę, że gościmy Państwa. Pięć samorządów, jeśli mówimy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg: dwa powiaty, trzy samorządy gminne. Łączna wartość umów to ponad 4 mln zł: ponad 3 mln zł powiaty i ponad 1 mln zł gminy. Do tego umowy związane z rozwojem bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Program, który jest tak mocno podkreślany, m.in. na poziomie premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Andrzeja Adamczyka – mówił wojewoda  lubelski Lech Sprawka podczas spotkania, w trakcie którego zostały podpisane kolejne umowy na realizację zadań do dofinasowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.

Spotkanie odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Symboliczne czeki przekazali wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicewojewoda Robert Gmitruczuk.

Umowy podpisali i czeki odebrali przedstawiciele powiatów puławskiego i opolskiego, gmin Piaski, Ulan-Majorat, Nałęczów. W zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych zadania powiatowe i gminne w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych (z naboru uzupełniającego 2021 r.) realizować będą powiaty biłgorajski, rycki, łukowski, gmina miejska Biała Podlaska i gminy Piaski i Krzczonów.

Każdy element poprawy warunków bytowych naszych mieszkańców, a członków Waszych wspólnot, jest równocześnie czynnikiem powstrzymującym degradację demograficzną naszego województwa. Dziękuję, że przyjechaliście. Chodzi o to, byście mogli w ten sposób wizerunkowy przekazać tę dobrą informację mieszkańcom. To jest element bezpieczeństwa bytowego, socjalnego, tego, który sprawia, że człowiek czuje się dobrze, chętnie pracuje, jest zadowolony z życia, a to oznacza harmonijne życie w obrębie tych najmniejszych wspólnot – dodał wojewoda Lech Sprawka.

167 526,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – to już trzecie dofinansowanie, jakie pozyskaliśmy w tej kadencji na budowę bezpiecznych przejść dla pieszych. To znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych dzięki m.in.: dodatkowym urządzeniom bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpiecznym azylom dla pieszych, systemowi identyfikacji pieszego. Dziękuję za wsparcie zawsze życzliwemu panu wicewojewodzie Robertowi Gmitruczukowi – zaznaczył prezydent Michał Litwiniuk.

Według miasta i władz wojewódzkich realizacja zadania znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz na jakość życia mieszkańców Białej Podlaskiej. Rzecznik prezydenta, Gabriela Kuc-Stefaniuk przypomina, że dotychczas pieszy miał do przejścia długą drogę przez jezdnię o długości 12,0 m i 14,0 m, nie były zastosowane żadne dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach inwestycji powstaną bezpieczne azyle dla pieszych, których zastosowanie zredukuje liczbę pasów ruchu na jezdni i wpłynie na uspokojenie ruchu. System identyfikacji pieszego (aktywne lampy ledowe nad znakiem D-6 oraz  aktywne elementy punktowe zamontowane w jezdni od strony najazdu) ostrzegą kierowcę o zbliżaniu się pieszego do przejścia. Ponadto prędkość dopuszczalna przed każdym przejściem zostanie ograniczona do 30 km/h. Specjalne oświetlenie zaprojektowane na wszystkich 4 przejściach  poprawi widoczność pieszego, dzięki czemu pozwoli kierowcy na właściwą reakcję, gdy pieszy będzie zbliżał się do przejścia. Wydzielenie pasów lewoskrętu wzdłuż Al. Jana Pawła II zwiększy bezpieczeństwo pojazdów. Przebudowa skrzyżowania powinna wpłynąć na zmniejszenie kolizji/ wypadków z udziałem zarówno pojazdów jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 1 wrzesień 2022 r.

Ustawą z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.