ROSSOSZ. Inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu „Polski Ład”

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk spotkał się z wójtem gminy Rossosz Kazimierzem Weremkowiczem, przewodniczącym rady gminy Janem Marcinkiewiczem oraz radnym Mateuszem Majewskim. Podczas wizyty w powiecie bialskim poruszono tematykę dofinansowanych inwestycji z Rządowego Funduszu „Polski Ład” oraz projektów, które będą aplikowane w najbliższym naborze.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie w pierwszym naborze obejmują budowę mieszkań w Rossoszu, przebudowę drogi w Romaszkach oraz mostu w Rossoszu.

Mieszkania będą głównie dla osób młodych (ukończony 26 r. ż.) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami, z niskimi dochodami, ale również dla osób starszych, które utrzymują duże domy. Droga gminna w Romaszkach o długości 1530 m od drogi powiatowej 1130L do granicy z gminą Wisznice, zostanie poddana modernizacji. Przebudowa spowoduje podniesienie komfortu życia mieszkańców, skrócenie czasu przejazdu oraz wpłynie na poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin i hałasu. Przebudowa mostu na Zielawie zwiększy bezpieczeństwo przejazdu przez rzekę oraz ułatwi dojazd służbom ratunkowym.

W drugim naborze gmina będzie starać się o dofinansowanie na zakup ciągnika komunalnego z przyczepą oraz na termomodernizację budynku po przedszkolu i adaptację na GOPS.