Lokata na nowe środki PLUS w Kasie Stefczyka

Ostatnie wydarzenia związane z pandemią koronawirusa sprawiły, że zaczęliśmy się zastanawiać, co robić z naszymi oszczędnościami. Rozwiązań jest sporo, jednak w dalszym ciągu wartym zwrócenia uwagi i jednocześnie najbezpieczniejszym sposobem oszczędzania są lokaty.

Dlaczego? Bo gwarantują zysk. Trzymanie pieniędzy w szufladzie czy skarpecie nie gwarantuje przecież ich bezpieczeństwa. Takie rozwiązania rodzą duże ryzyko związane na przykład z kradzieżą. Pamiętajmy, że osoby, najczęściej starsze, wciąż padają ofiarami wyłudzeń znacznych sum pieniędzy na tzw. metodę „na wnuczka” lub „na policjanta”. Właśnie dlatego pieniądze zgromadzone na lokacie są bezpieczniejsze. Kasa Stefczyka posiada bogatą ofertę depozytową dopasowaną do oczekiwań klientów – zarówno tych, którzy najwyżej cenią sobie stały dostęp do środków, jak i tych, dla których ważny jest termin trwania lokaty czy możliwość jej założenia przez Internet.

Lokata na nowe środki PLUS to atrakcyjna oferta z wyjątkowo wysokim stałym oprocentowaniem wynoszącym aż 2,4% w skali roku! Na lokacie można zdeponować nowe*, nieulokowane wcześniej w Kasie Stefczyka środki. Czas trwania lokaty to 5 miesięcy, a kwota ulokowanych środków może wynieść od 300 do aż 50 000 zł! Wszystko odbywa się szybko i prosto – po zakończeniu lokaty kapitał wraz z odsetkami zostaje automatycznie przelany na rachunek płatniczy w Kasie. W każdej chwili istnieje także możliwość wycofania swoich środków przed upływem okresu, na jaki zawarto umowę lokaty. W takim przypadku wypłacane jest 10% odsetek należnych na dany dzień zerwania lokaty.

Można założyć więcej niż jedną taką lokatę, jednak ich łączne saldo nie może przekroczyć 50 000 zł. Osobom, które chciałyby zdeponować większe środki, Kasa Stefczyka oferuje całą gamę atrakcyjnie oprocentowanych lokat, również takich z oprocentowaniem aż 2,4% w skali roku – więcej na stronie www.kasastefczyka.pl oraz pod numerem infolinii 801 600 100 (koszt połączenia wg taryfy operatora).

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach depozytowych w Kasie Stefczyka są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to, że środki są całkowicie bezpieczne do równowartości w złotych 100 000 euro. Szczegółowy katalog wyłączeń przedmiotowych i podmiotowych objętych ochroną gwarancyjną zawarty jest w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

* Czym są „nowe środki”? Kasa Stefczyka porównuje saldo wszystkich rachunków członka kasy w dniu zakładania lokaty z saldem jego wszystkich rachunków w Kasie na koniec 10. dnia poprzedniego miesiąca (za rachunki uznawana są: rachunek płatniczy IKS, rachunek płatniczy systematycznego oszczędzania „Książeczka”, rachunek lokaty). „Nowe środki” to nadwyżka pomiędzy tymi dwiema kwotami, np. jeśli 10 października wszystkie środki ulokowane w Kasie wynosiły 4000 zł, a 1 listopada członek Kasy na kontach łącznie 10 000 zł, to 6000 zł może ulokować na Lokacie na nowe środki PLUS. Trzeba pamiętać, że środki, które chce ulokować, muszą znajdować się na rachunku IKS najpóźniej w dniu zawierania Umowy o lokatę.

Autor: artykuł sponsorowany/Kasa Stefczyka
Fot. Pixabay