Wicepremier Jacek Sasin w Międzyrzecu Podlaskim: Program Inwestycji Strategicznych ma dać potężny modernizacyjny impuls Polsce lokalnej

– Program Inwestycji Strategicznych ma dać potężny modernizacyjny impuls Polsce lokalnej. Ambicją rządu jest, by poziom życia Polaków rósł niezależnie od miejsca zamieszkania – powiedział wicepremier Jacek Sasin podczas przekazania samorządom promes inwestycyjnych w ramach Polskiego Ładu.

Podczas  spotkania w Międzyrzecu Podlaskim i Woli Uhruskiej wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin przekazał przedstawicielom samorządów z pow. bialskiego promesy inwestycyjne oraz symboliczne czeki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W sumie przedstawiciele dwudziestu samorządów z pow. bialskiego otrzymali ponad 160 milinów zł na inwestycje.

„Program Inwestycji Strategicznych ma dać potężny modernizacyjny impuls przede wszystkim Polsce lokalnej, która przez wiele dziesięcioleci po upadku komunizmu czekała na swoją szansę” – powiedział wicepremier. Dodał, że ambicją rządu jest, aby poziom życia Polaków rósł niezależnie od tego, czy mieszkają w wielkich aglomeracjach, dużych miastach, czy też w małych miejscowościach.

„Polska jest jedna i Polacy mają prawo żyć godnie niezależnie od tego, gdzie mieszkają, jakie uwarunkowania historyczne zdecydowały o tym, że te ziemie są lepiej lub gorzej rozwinięte. W ramach polityki zrównoważonego rozwoju chcemy doprowadzić do tego, aby cała Polska rozwijała się równomiernie” – powiedział Sasin. Dodał, że jest to „trudne i ogromne zadanie”, ponieważ dysproporcje między regionami Polski są bardzo duże.

„Województwo lubelskie jest wciąż regionem, który wymaga szczególnej uwagi, szczególnego zainteresowania i wsparcia ze strony władz rządowych, bo jest najbiedniejszym regionem Polski i jednym z najbiedniejszych regionów UE” – przyznał szef resortu aktywów państwowych. Przypomniał, że PKB na głowę mieszkańca woj. lubelskiego to zaledwie 50 proc. średniej UE.

„Cieszymy się, że pieniądze europejskie do Polski płynęły, będą płynąć i będą również przyczyniać się do tego, aby ta część woj. lubelskiego się rozwijała szybciej. Mamy też swoje pieniądze i potrafimy nimi dobrze gospodarować” – powiedział Sasin. Wyraził również przekonanie, że ponad 23 mld zł rozdysponowane w ramach pierwszej transzy Polskiego Ładu pozwolą zmniejszać różnice rozwojowe między regionami.

Podczas poniedziałkowego spotkania bezzwrotne dofinansowanie na inwestycje otrzymały: Gmina Sosnówka, Gmina Łomazy, Gmina Terespol, Miasto Biała Podlaska, Powiat Bialski, Miasto Terespol, Miasto Międzyrzec Podlaski, Gmina Drelów, Gmina Międzyrzec Podlaski, Gmina Biała Podlaska, Gmina Piszczac, Gmina Wisznice, Gmina Leśna Podlaska, Gmina Rossosz, Gmina Konstantynów, Gmina Janów Podlaski, Gmina Tuczna, Gmina Sławatycze, Gmina Zalesie i Gmina Rokitno.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek JST, mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 5 mln zł.