Która gmina najlepsza w naszym województwie?

Urząd Statystyczny w Lublinie wraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na uroczystą Galę, podczas której zostaną ogłoszone wyniki Rankingu Gmin Lubelszczyzn 2021.

Piąta edycja Rankingu zostanie przedstawione w pierwszy dzień sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy Województw Lubelskiego oraz Podkarpackiego tj. dnia 2 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w Hotelu DUO w Janowie Lubelskim.

Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno- gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Nagradzamy 20 najlepszych gmin. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy w woj. lubelskim jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej.

W tym roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego nawiązała współpracę z Urzędami Statystycznymi w pozostałych trzynastu województwach, gdzie również tworzone są rankingi regionalne.

Szczegóły, w tym metodologia badania http://frdl.lublin.pl/inicjatywy/ranking-gmin-lubelszczyzny-2021