Ponad milion złotych rekompensat wypłacono przedsiębiorcom w związku ze stanem wyjątkowym

Ponad milion złotych rekompensat wypłacił do tej pory przedsiębiorcom Lubelski Urząd Wojewódzki za straty związane ze stanem wyjątkowym przy granicy z Białorusią. Dotąd wydano 23 decyzje przyznające firmom finansowe wsparcie.

Jak poinformował PAP Paweł Paszko z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, do tej pory wypłacono 1,1 mln zł rekompensat dla 16 przedsiębiorców w związku ze stanem wyjątkowym na polsko-białoruskiej granicy. Natomiast łączna kwota rekompensat dla 23 firm, które dotychczas otrzymały decyzje przyznające wsparcie, to ponad 1,2 mln zł.

„Do pierwszego grudnia br. wpłynęło 47 wniosków o rekompensatę w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. W tym 28 z obszaru powiatu włodawskiego i 19 z obszaru powiatu bialskiego” – poinformował Paszko.

Większość wniosków dotyczy branży hotelarskiej (19), gastronomicznej (19) i turystycznej (9). „W przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie dwóch lub więcej branż objętych prawem do rekompensaty przyjmowano branżę dominującą, tj. tę, w której osiągnięto większy przychód” – dodał Paszko.

Przypominamy, że o rekompensatę mogą starać się przedsiębiorcy i rolnicy prowadzący usługi hotelarskie, podmioty działające w gastronomii, organizatorzy turystyki, firmy zajmujące się pilotowaniem wycieczek lub przewodnicy turystyki oraz firmy, które wypożyczają lub dzierżawią sprzęt turystyczny i rekreacyjny. Rekompensata przysługuje w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy z prowadzonej działalności na obszarze objętym stanem wyjątkowym.