ULAN-MAJORAT. Pojawiły się specjalne pojemniki na odzież używaną

Znajdują się na nich niezbędne informacje dotyczące rodzaju ofiarowanych darów oraz numer telefonu umożliwiający kontakt z firmą, która prowadzi działalność polegającą na pozyskiwaniu odzieży używanej poprzez zbiórkę odzieży oraz innych darów współpracując ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” z Tłuszcza.

Działania firmy spotykają się z aprobatą mieszkańców wielu miejscowości, w których takowe pojemniki stoją.

Mamy nadzieję, że mieszkańcy gminy Ulan-Majorat jako darczyńcy dostrzegą to, że mogą sprawnie wyzbyć się nieużywanych przez nich rzeczy, tj. odzieży, zabawek, sprzętów rehabilitacyjnych, przy jednoczesnej świadomości okazania pomocy.

Zebrana odzież nie trafia do odpadów komunalnych tylko jest wykorzystywana przez osoby trzecie.

Zielone pojemniki pojawią się w miejscowościach:
– Ulan-Majorat 50A – przed budynkiem Ośrodka Zdrowia,
– Gąsiory 25A – obok budynku świetlicy wiejskiej,
– Domaszewnica 33 – przed budynkiem nieczynnej remizy OSP,
– Zarzec Ulański 23A – obok budynku świetlicy wiejskiej,
– Paskudy 34 – obok budynku świetlicy z remizą OSP,
– Sobole 35 – obok budynku świetlicy z remizą.