Zakończyła się rozbudowa terminala w Małaszewiczach

Zakończyła się modernizacja i rozbudowa terminala intermodalnego w Małaszewiczach. Ze względu na ilość przeładowywanych tu ładunków z Azji Wschodniej do Unii Europejskiej, nazywany jest „bramą” dla Chin do Unii Europejskiej. Wartość projektu wyniosła ponad 37,6 mln zł.

– Przejścia graniczne drogowe, ale i kolejowe, to jedna z większych szans rozwojowych w województwie lubelskim. Zintensyfikowaliśmy działania w celu opracowania strategicznych planów rozbudowy i modernizacji przejść granicznych Terespol-Brześć oraz Koroszczyn. Szczególną uwagę zwracam na przejścia graniczne i ich otoczenie, żeby powstała jedna wspólna koncepcja układu drogowego, który zapewniłby odpowiednie skomunikowanie portu przeładunkowego z całym układem terminali, łącznie z autostradą i przejściem drogowym granicznym. Dlatego ważnym elementem jest tutaj intermodalność – wszechstronne wykorzystanie obu sposobów transportowania ładunków drogą kolejową i transportem drogowym – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas konferencji prasowej podsumowującej realizację projektu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału transportu kontenerowego w ogólnych przewozach ładunków. Jak podkreślał prezes Zarządu PKP Cargo Terminale Jacek Rutkowski, projekt jest ważną inwestycją dla regionu. Jest to najlepsze miejsce na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Projekt przyczyni się do poprawy jakości i kompleksowości świadczonych usług. Zwiększy się ilość ładunków obsługiwanych przez terminal, co przełoży się na rozwój przewozów intermodalnych i pozytywnie wpłynie na rynek pracy. Wzrośnie także rola terminala jako znaczącego węzła transportowego, a część transportu drogowego przeniesie się na kolej, co zwiększy bezpieczeństwo przewozów i zmniejszy uciążliwość transportu dla środowiska.

– Zakres projektu obejmuje roboty budowalno-montażowe, m.in.: przebudowę placu składowego i przeładunkowego „B”, przedłużenie placu „B” wraz z odwodnieniem, budowa parkingu, wydłużenie i zabudowanie torów, przeniesienie rozjazdu oraz hali celno-garażowej i stacji Trafo. Zakupiono: suwnicę RTG, urządzenie typu reachstacker, ciągnik szynowo-drogowy – podkreślał Gabriel Gryciuk z PKP Cargo.

W konferencji prasowej wzięli udział także m.in.: poseł na Sejm RP Dariusz Stefaniuk, członek zarządu województwa lubelskiego Zdzisław Szwed, burmistrz miasta Terespol Jacek Danieluk, wicestarosta bialski Janusz Skólimowski, wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk.