Mogą się od nas uczyć! Nasze województwo na czele rankingu

Województwo Lubelskie jest na pierwszym miejscu w kraju pod względem ilości podpisanych umów, płatności na rzecz Beneficjentów oraz certyfikacji  do Komisji Europejskiej. To dane zaprezentowane podczas XX posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej, które zorganizowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze wszystkimi Instytucjami Zarządzającymi Regionalnymi Programami Operacyjnymi 2014-2020. Głównymi tematami spotkania było podsumowanie stanu realizacji programów unijnych w Polsce za rok 2021.

Polska na tle Unii Europejskiej

Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przypomniała, że ostatni rok był szczególnie trudny ze względu na pandemię COVID-19. Wpłynęła ona na wszystkie dziedziny naszego życia, w tym także na wdrażanie funduszy unijnych. Pomimo tego, w skali kraju, udało się z sukcesem zakończyć 2021 rok jeśli chodzi o wdrażanie funduszy unijnych – Serdecznie dziękuję już teraz
za to, co zostało wykonane. Nasza ciężka praca przekłada się na efekty, a tymi efektami jest fakt, że Polska cały czas pozostaje w czołówce Państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych – podkreśliła wiceminister Jarosińska-Jedynak. Jeśli chodzi o tempo refundacji pieniędzy unijnych w ramach Polityki Spójności 2014-2020, Polska zajmuje wysokie miejsce w stosunku do pozostałych Państw UE. Komisja Europejska zrefundowała nam już 54 mld euro, czyli blisko 69% alokacji, a to daje Polsce pod tym względem drugie miejsce w Europie.

Lubelskie na tle innych regionów

Jeżeli chodzi o Regionalne Programy Operacyjne, tutaj liderem w skali kraju jest Województwo Lubelskie. – Wysokie miejsca w rankingach to ciężka praca naszych Beneficjentów, którzy chętnie sięgają po środki europejskie. Cieszę się, że nasze województwo jest coraz bardziej widoczne na tle innych regionów. Rankingi
te przedstawiają efekty pracy, jaką wkładają Beneficjenci, a także wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy europejskich – podsumowuje Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.
Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2021 roku nasz region zajmuje obecnie pierwsze miejsce pod względem ilości podpisanych umów, zatwierdzonych wniosków o płatność oraz najsprawniej certyfikuje pieniądze unijne.
Dane w naszym regionie przedstawiają się następująco:
• podpisane umowy:
­ podpisano 8 129 umów;
­ dofinansowanie z UE wynosi 9 913 192 557,97 PLN co stanowi 98,89% alokacji RPO WL.
• wnioski o płatność:
­ zatwierdzono 34 786 wniosków o płatność
­ dofinansowanie z UE wynosi 7 603 471 799,78 PLN co stanowi 75,85% alokacji RPO WL.
• certyfikacja do KE:
­ zatwierdzono 2 105 888 331,33 euro co stanowi t83,06% alokacji RPO WL.

Przedstawiony na posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do sprawy funduszy Unii Europejskiej ranking, po raz kolejny potwierdza dobry kierunek, jaki Zarząd Województwa Lubelskiego obrał na wdrażanie środków europejskich w regionie. Kolejnym dowodem na to jest stan prac nad programem Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego 2021-2027.

– Jako pierwsze województwo poddaliśmy nasz projekt pod konsultacje społeczne oraz jako pierwsi w kraju podpisaliśmy Kontrakt Programowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, co otworzyło nam drogę do negocjacji z Komisją Europejską. Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu negocjacyjnym z Komisją Europejską, które było poświęcone wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego+. Pokazuje to jak bardzo zaawansowany jest stan prac w zakresie programu na lata 2021-2027 – podkreśla Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
w Lublinie Anna Brzyska.