KONSTANTYNÓW. Droga w Zakanalu już gotowa! Nie byłoby jej bez ogromnego wsparcia rządu

To wielki dzień dla Zakanala w gminie Konstantynów. Mieszkańcy w końcu doczekali się nowej drogi. Inwestycja kosztowała ponad milion złotych i została zrealizowana m.in. dzięki. Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg, z Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych.

– Te pieniądze to był naprawdę duży zastrzyk dla samorządów. Bez nich, tylko z własnych środków, nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić tak dużej inwestycji – powiedział podczas otwarcia wójt gminy Konstantynów Romulad Murawski.

Włodarz zwrócił uwagę również na to, że droga ta to ogromne wspólne przedsięwzięcie, do którego walnie przyczynili się sami mieszkańcy. Niektórzy z nich oddali nawet część swoich działek, by inwestycja była przeprowadzona w pełni.

Na budowę 600 metrowego odcinka drogi gminnej nr 1000044L przeznaczono 1 041 522,82 zł, z czego gmina Konstantynów otrzymała 480 936 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 324 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W uroczystym przecięciu wstęgi wzięli udział m.in.: poseł na Sejm RP Dariusz Stefaniuk, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk i wójt gminy Konstantynów Romuald Murawski.

W ramach inwestycji wykonano m.in. stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym, podbudowę z kruszywa łamanego oraz jezdnię z betonu asfaltowego. Ponadto, zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego, pobocza gruntowe po obu stronach drogi. Powstała kanalizacja deszczowa będzie odprowadzać wodę opadową. Przebudowane zostały także kolidujące z wykonywaną drogą odcinki sieci kablowych NN i gazociągu oraz hydranty ppoż.

Nowa drogę poświęcił ksiądz proboszcz Sławomir Groszek.