Prezydent podpisał budżet. Co to oznacza dla nas?

W ubiegły czwartek Sejm rozpatrzył uchwałę Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2022 i odrzucił zgłoszone poprawki.Budżet został też zaakceptowany i podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę. To dobry i odpowiedzialny budżet w czasach, gdy świat boryka się z wielkimi problemami – kryzysami: energetycznym, klimatycznym, popandemicznym i inflacyjnym.

– Budżet zaplanowaliśmy tak, aby był kolejnym impulsem do rozwoju polskiej gospodarki. W 2022 r. będziemy kontynuować politykę, której celem jest szybka odbudowa naszej gospodarki. Ciągle odczuwamy skutki pandemii, jednak polska gospodarka powraca już na ścieżkę wzrostu – wyjaśnia premier Mateusz Morawiecki.

Sytuacja w całym sektorze finansów publicznych, w tym także sytuacja budżetowa, jest stabilna. Po listopadzie nadwyżka w budżecie na 2021 rok wynosi ok. 50,4 mld zł. To zasługa odpowiedzialnej polityki budżetowej, jaką prowadzi rząd Premiera Mateusza Morawieckiego.

– Odpowiedzialność budżetową łączymy z realizacją ambitnych programów społecznych, które wzmacniają m.in. polskie rodziny, seniorów, pracowników oraz przedsiębiorców. Programy Rodzina 500 +, Dobry Start, czy 13 – ta emerytura to tylko niektóre z nich. Realizacja tych programów nie byłaby możliwa bez skutecznych działań uszczelniających system podatkowy oraz rosnących wpływów z podatków – wyjaśnia senator Grzegorz Bierecki -Nasz cel jest prosty. Budżetem na 2022 r. chcemy kontynuować naszą politykę, włączając w nią nowe elementy, które daje Polski Ład. To m.in. historyczna obniżka podatków dla niemal 18 mln Polaków, czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który jeszcze bardziej wzmocni polskie rodziny – dodaje.

Według prognoz PKB w 2021 r. zwiększy się o 4,9 proc., a w 2022 r. tempo jego wzrostu wyniesie 4,6 proc. Rząd zakłada, że dochody osiągną poziom 491,9 mld zł, a wydatki 521,8 mld zł. Deficyt wyniesie 29,9 mld zł.

– W momencie wchodzenia polskiej gospodarki na ścieżkę rozwoju musimy postawić na ambitne inwestycje. Nasza filozofia działania jest zgodna z zaleceniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Unii Europejskiej. Komisja Europejska rekomenduje Polsce prowadzić politykę budżetową wspierającą wzrost gospodarczy – właśnie w taki sposób postępujemy – mówi premier Morawiecki.

Więcej środków trafi m.in do systemu ochrony zdrowia. Nie zabraknie ich też na programy społeczne, obronność, rolnictwo i oświatę oraz na inwestycje w obszarze transportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Projekt przewiduje też zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej.