Zmiany w Zarządzie naszego województwa

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak złożył rezygnację z pełnionej funkcji. O decyzji poinformował 7 lutego br. podczas XXXIII Sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Sebastian Trojak w Zarządzie Województwa Lubelskiego sprawował bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Departamentu Geodezji i Kartografii. Jak poinformował, powodem złożenia rezygnacji są „względy osobiste”, poprosił również o „uszanowanie jego decyzji”. Trojaka na stanowisku zastąpi Bartłomiej Bałaban, absolwent prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, były kurator zawodowy w wymiarze sprawiedliwości, autor cyklicznych programów o tematyce historycznej, samorządowej i obywatelskiej emitowanych na antenie TVP3 Lublin.

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski w imieniu zarządu podziękował Sebastianowi Trojakowi za „3 lata współpracy w zarządzie województwa lubelskiego” i zaprosił do dalszej współpracy.