Rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o seniorów – już od 1 marca większe emerytury i renty

Fundamentem działań rządu Prawa i Sprawiedliwości jest solidarność międzypokoleniowa. PiS dba o wzrost jakości życia seniorów. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił najwyższą w ciągu ostatnich 20 lat waloryzację emerytur. Już od 1 marca zwiększą się kwoty świadczeń dla seniorów.

W tym roku po raz kolejny emeryci otrzymają także 14. emeryturę. Łącznie dochody emeryta z minimalną emeryturą wzrosną w porównaniu do 2015 roku o 85%, a przy średniej emeryturze o 55%.

Nasi dziadkowie i rodzice nie powinni być zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Stąd liczne działania, które rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje w celu stałego polepszania sytuacji finansowej emerytów i rencistów. Więcej pieniędzy w portfelu to większy komfort życia!

Większa emerytura i renta

Co roku, podczas waloryzacji świadczeń emerytalno-rentownych, stosujemy mechanizmy, by jak najlepiej zabezpieczyć interesy osób starszych.
Czym jest wskaźnik waloryzacji? Wynika on ze średniego rocznego wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych, a dodatkowo jest zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Dane są ustalane na podstawie poprzedniego roku kalendarzowego.

Rząd podjął decyzję o zwiększenie emerytur i rent w większym stopniu niż wynika to ze wskaźnika waloryzacji. Od 1 marca świadczenia wzrosną o 7%. Co to znaczy? Więcej pieniędzy w portfelach emerytów i rencistów. Dzięki temu najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrośnie do 1338,44 zł, czyli o 87,56 zł więcej niż w 2021 roku. Porównując to z 2015 rokiem najniższe świadczenia wzrosną o prawie 458 zł, czyli o 52%.

13. i 14. emerytura

13. emerytura jest wypłacana co roku i gwarantowana ustawowo. Wypłata trzynastek rozpocznie się w kwietniu. W tym roku, tak jak w 2021, zostanie wypłacona także 14. emerytura. To świadczenie jest wypłacane w różnej wysokości, w zależności od sytuacji finansowej.
Osoby, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto, otrzymają świadczenie w wysokości najniższej emerytury, czyli 1250,88 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, czyli czternastka jest zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł brutto. W 2021 roku skorzystało z tego rozwiązania ok 9,2 mln osób.

Emerytura bez podatku

Świadczenia rosną także dzięki rozwiązaniom przyjętym w ramach Polskiego Ładu. Emerytura bez podatku zakłada, że od emerytury i renty do 2500 zł nie będzie pobierany podatek. Na reformie zyskało 90% emerytów i rencistów, a przeciętny emeryt otrzyma nawet 2000 zł rocznie więcej.
Więcej o tym rozwiązaniu dowiesz się na: www.wiecejwportfelach.gov.pl.

Dodatkowe rozwiązania

Seniorzy z niskimi emeryturami będą mogli skorzystać także z dodatku osłonowego w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. To wsparcie otrzyma nawet 6,8 mln gospodarstw. Dodatkowe środki finansowe zwiększają poczucie bezpieczeństwa energetycznego
i wspomagają budżety Polaków.
Na jakość życia seniorów – tak jak na jakość życia nas wszystkich – wpływ mają także inne rozwiązania przyjęte w Tarczy Antyinflacyjnej: obniżka VAT-u na artykuły żywnościowe do 0%, odczuwalna obniżka cen benzyny, zmiana cen gazów, energii i ciepła. Premier zapowiedział także poszerzanie innych programów dla seniorów, takich jak darmowe leki.