Ogromne pieniądze na nasze drogi

– Obiecujemy, że będziemy rozwijać nasz program dróg; chcemy tak przebudować system dróg, by centra powiatów, stolice gmin czy siedziby regionu były miejscami, do których można się łatwo dostać – mówił w środę premier Mateusz Morawiecki.

Podczas konferencji w gminie Latowicz (woj. mazowieckie) poświęconej Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg premier Mateusz Morawiecki mówił, że rząd chce, „by nasze drogi były bezpieczne i komfortowe, żeby można było coraz więcej budować infrastruktury drogowej”. Dodał, że lepsza infrastruktura drogowa przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy.”Obiecujemy, że będziemy rozwijać nasz program dróg” – zadeklarował premier. „Chcemy tak przebudować system dróg w Polsce, aby centra powiatów, stolice gmin czy siedziby danego regionu były miejscami, do których można się łatwo dostać. Tak konstruujemy cały ten szkielet dróg, ale też drogi gminne i powiatowej. Tak jak tutaj w gminie Latowicz powstała nowa droga, kolejna już, którą anonsowaliśmy i została otwarta z Funduszu Dróg Samorządowych. Nasza wiarygodność, realność naszych zapowiedzi jest bardzo ważną cecha naszej polityki komunikacyjnej” – powiedział Morawiecki.Uczestniczący w konferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował, że dzięki wsparciu rządowych środków zmodernizowano, wyremontowano, wybudowano 14 tys. km dróg samorządowych. Dodał, że w pierwszym roku było to 6 mld zł, w kolejnych latach to ponad 3,5 mld zł każdego roku.

Według Adamczyka w pierwszych latach działania programu „mieliśmy olbrzymie emocje samorządowców, bo nie było wiadomo, które drogi modernizować”. „Dzisiaj samorządy planują kolejne modernizacje, kolejne remonty, bo program będzie działał przez kolejne lata. Na przestrzeni 10 lat rząd przeznacza 40 mld zł na dofinansowanie, ze strony samorządów to będzie ok. 30 mld (zł – PAP). 70 mld zł zaangażowane w polskie drogi gminne, powiatowe. Także wspieramy z tego funduszy część prac na drogach wojewódzkich. To zmienia polską rzeczywistość” – ocenił minister.

Dodał, że za 7 lat w Polsce będą drogi „zdecydowanie bezpieczniejsze, nie tylko drogi ekspresowe, autostradowe, ale także drogi municypalne, drogi gminne”.

Jak podała w środę na Twitterze KPRM, w ciągu ostatnich trzech lat z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczono 10 mld zł na budowę, rozbudowę lub modernizację 14 tys. km dróg samorządowych. W 2021 r. z funduszu tego przyznano środki dla 2 189 zadań (622 zadań powiatowych; 1 567 zadań gminnych). W 2022 roku przyznano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla 2 328 zadań, w tym dla 630 zadań powiatowych i 1 698 zadań gminnych.

Z informacji podanych przez KPRM wynika, że w tym roku planowana jest budowa, przebudowa lub remont łącznie ponad 3,8 tys. km dróg (ponad 1,95 tys. km dró powiatowych i ponad 1,85 tys. km dróg gminnych).

„W 2022 roku przeznaczamy 2,73 mld zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminych” – czytamy na Twitterze KPRM.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

Województwo lubelskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa lubelskiego wyniesie 269,6 mln zł:

  • 165,8 mln zł na zadania powiatowe,
  • 103,8 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 222 zadania: 52 powiatowe i 170 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 466 kilometrów dróg: 288 km powiatowych i 178 km gminnych.

Jednostka Samorządu Terytorialnego TERC Nazwa zadania Rodzaj zadania Długość odcinka (w km) Okres realizacji zadania Ogółem wartość projektu  (w zł) Wnioskowana kwota dofinansowania
(w zł)
Deklarowana kwota środków własnych (w zł) % dofinansowania
Powiat Bialski 0601000 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1010L Międzyrzec Podlaski (ul. Drohicka) – Zasiadki – gr.woj. (Huszlew) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1008L Łuniew – Łukowisko – Manie – dr.kraj. Nr 2 B 10,070 maj 2022- czerwiec 2024 21 002 942,63 10 501 471,32 10 501 471,31 50,00%
Powiat Bialski 0601000 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1098L Komarówka – Brzozowy Kąt – Polubicze – Horodyszcze P 4,060 kwiecień – listopad 2022 6 076 782,77 3 038 391,38 3 038 391,39 50,00%
Powiat Bialski 0601000 Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1006L (Olszanka) gr.woj. – Kożuszki – Krzewica odc. dr. kraj Nr 2 – Kożuszki i Nr 1007L (Próchenki) gr.woj. – Kożuszki – gr.woj. (Mostów-Huszlew) B 9,466 maj 2021- lipiec 2023 14 984 241,92 7 492 120,00 7 492 121,92 50,00%

 

Powiat Radzyński 0615000 Przebudowa drogi powiatowej nr 1228L od km 10+800 do km 14+205 na odcinku Wohyń – granica powiatu parczewskiego P 3,405 maj 2022 – kwiecień 2023 9 310 174,99 5 586 104,99 3 724 070,00 60,00%
Powiat Parczewski 0613000 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1612L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 1610L do RSP w Gródku Szlacheckim od km 0+000 do km 1+400 P 1,400 marzec – listopad 2022 2 791 371,47 1 674 822,88 1 116 548,59 60,00%
Powiat Parczewski 0613000 Przebudowa drogi powiatowej nr 1228L (Kostry – Czeberaki) na odcinku od km 22+481 do km 24+405 P 1,924 marzec – listopad 2022 2 896 416,84 1 737 850,10 1 158 566,74 60%
Gmina Konstantynów 0601072 bialski Przebudowa ul. Adama Mickiewicza, ul. Dworcowej i ul. Targowej w miejscowości Konstantynów P 0,532 lipiec – grudzień 2022 2 084 161,36 1 042 080,68 1 042 080,68 50%
Gmina Janów Podlaski 0601052 bialski Budowa drogi gminnej nr 100060L w miejscowości Bubel Łukowiska B 0,418 czerwiec – grudzień 2022 585 373,68 292 686,84 292 686,84 50%
Gmina Kąkolewnica 0615042 radzyński Przebudowa dróg gminnych Nr 115812L – ul. Świerkowa, Nr 115813L – ul. Cyprysowa, Nr 115814L – ul. Cisowa w Kąkolewnicy P 1,146 maj – październik 2022 1 004 757,47 502 378,73 502 378,74 50%
Gmina Wisznice 0601182 bialski Przebudowa drogi gminnej nr 101235L w miejscowości Polubicze Dworskie P 1,490 lipiec 2022 – czerwiec 2023 1 810 767,16 905 383,58 905 383,58 50%
Gmina Terespol 0601162 bialski Budowa drogi Małaszewicze – Podolanka B 1,152 marzec – listopad 2022 1 509 306,58 754 653,29 754 653,29 50%
Gmina Terespol 0601162 bialski Budowa drogi w strefie aktywności gospodarczej w Małaszewiczach Małych, gmina Terespol – etap I B 0,527 marzec – grudzień 2022 2 320 388,51 1 160 194,25 1 160 194,26 50%
Gmina Komarówka Podlaska 0615052 radzyński Przebudowa ul. Polnej od km 0+008 do km 0+775,40 (kilometraż roboczy) w m. Komarówka Podlaska P 0,767 kwiecień – listopad 2022 848 373,00 424 186,50 424 186,50 50%
Gmina Borki 0615022 radzyński Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 102291L w m. Tchórzew od km 0+000 do km 0+559 P 0,559 maj – październik 2022 363 630,55 181 815,27 181 815,28 50%
Gmina Łomazy 0601092 bialski Remont drogi gminnej nr 101422L w Łomazach R 1,549 styczeń – wrzesień 2022 1 181 617,96 590 808,98 590 808,98 50%
Gmina Radzyń Podlaski 0615062 radzyński Remont drogi gminnej Nr 101912L od km 0+000 do km 0+471,5 w miejscowości Biała R 0,471 maj – listopad 2022 309 610,70 154 805,35 154 805,35 50%
Gmina Borki 0615022 radzyński Przebudowa drogi gminnej 102168L w m. Borki – ul. Jana Pawła II P 0,195 maj- wrzesień 2022 491 890,38 245 945,19 245 945,19 50%
Gmina Miasto Terespol 0601021 bialski Przebudowa drogi gminnej Nr 100875L ul. Łąkowa od km 0+010,70 do km 1+149,20 w m. Terespol, odc. długości 1138,5 mb P 1,139 marzec -listopad 2022 588 972,70 353 383,62 235 589,08 60%
Gmina Parczew 0613043 parczewski Przebudowa drogi gminnej nr 103851L w miejscowości Pohulanka Gmina Parczew P 0,995 styczeń – grudzień 2022 512 401,14 358 680,79 153 720,35 70%
Gmina Radzyń Podlaski 0615062 radzyński Remont drogi gminnej Nr 101916L od km 0+000 do km 0+990 w miejscowości Radowiec R 0,990 maj – listopad 2022 621 788,80 310 894,40 310 894,40 50%
Gmina Milanów 0613032 parczewski Przebudowa drogi gminnej nr 103706L w miejscowości Cichostów P 0,526 styczeń – wrzesień 2022 521 354,65 312 812,79 208 541,86 60%
Miasto Radzyń Podlaski 615011 radzyński Budowa drogi gminnej nr. 101961L – ulica Polna w Radzyniu Polskaskim B 0,996 styczeń – październik 2022 3 501 905,53 2 451 333,87 1 050 571,66 70%

Lista dodatkowa:

Gmina Miejska Biała Podlaska 0661000 Przebudowa ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej na odcinku od granicy miasta do al. Solidarności P 1,288 wrzesień 2022 – sierpień 2023 5 597 573,47 3 358 544,08 2 239 029,39 60%
Powiat Parczewski 0613000 Przebudowa drogi powiatowej nr 1228L (Kostry – Czeberaki) na odcinku od km 22+481 do km 24+405 P 1,924 marzec – listopad 2022 2 896 416,84 1 737 850,10 1 158 566,74 60%
Powiat Radzyński 0615000 Przebudowa drogi powiatowej nr 1206L od km 0+012 do km 10+022 na odcinku Stok – Główne P 10,010 maj 2022 – kwiecień 2023 17 154 934,89 10 292 960,93 6 861 973,96 60%
Powiat Bialski 0601000 Budowa drogi powiatowej Nr 1114L Sławacinek Nowy – Porosiuki – Sokule – Dołha – Sitno – Wysokie w miejscowości Sokule B 3,119 kwiecień – grudzień 2022 5 786 896,99 2 893 448,49 2 893 448,50 50%
Gmina Sławatycze 0601142 bialski Budowa drogi gminnej Nr 101099L Nowosiółki – Mościce Dolne w m. Nowosiółki od km 0+002 do km 0+251,50, odcinek długości 0,2495 km B 0,250 lipiec – październik 2022 361 276,35 180 638,17 180 638,18 50,00%
Gmina Czemierniki 0615032 radzyński Remont drogi gminnej Nr 102067L i 102068L – ul. Kasztanowa w Czemiernikach R 0,387 czerwiec – październik 2022 331 058,34 165 529,17 165 529,17 50,00%
Gmina Dębowa Kłoda 0613012 parczewski Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kodeniec od km 0+000 do km 0+165 P 0,165 maj – sierpień 2022 101 364,23 50 682,11 50 682,12 50,00%
Gmina Wohyń 0615082 radzyński Przebudowa drogi gminnej nr 101843L w m. Wohyń – ul. 3 Maja P 0,235 lipiec – listopad 2022 212 826,85 106 413,42 106 413,43 50,00%
Gmina Jabłoń 0613022 parczewski Remont drogi gminnej nr 104064L w miejscowości Gęś R 0,150 marzec-lipiec 2022 106 293,20 53 146,60 53 146,60 50,00%