Abramsy dla Polski potwierdzone. Część z nich trafi do nas!

Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż rządowi polskiemu czołgów Abrams M1A2 SEPv3 i związanego z nimi wyposażenia. Sprzedaż zwiększy bezpieczeństwo państwa sojuszniczego NATO, działającego na rzecz stabilności politycznej i postępu gospodarczego w Europie – poinformowała Agencja Współpracy Bezpieczeństwa Obronnego (DSCA).

„Proponowana sprzedaż poprawi zdolność Polski do sprostania obecnym i przyszłym zagrożeniom przez dostarczenie wiarygodnego narzędzia, zdolnego do odstraszania przeciwników i udziału w operacjach NATO. Polska bez trudu włączy ten sprzęt do swoich sił zbrojnych” – przekazała DSCA.W komunikacie czytamy także, że „proponowana sprzedaż wesprze politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwo narodowego Stanów Zjednoczonych przez zwiększenie bezpieczeństwa sojusznika NATO, który działa na rzecz stabilności politycznej i postępu gospodarczego w Europie”.Rząd Polski wystąpił również o zakup m.in. 250 systemów przeciwdziałania odpalanym zdalnie ładunkom wybuchowym IED AN/VLQ-12 CREW Duke, 26 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES, 276 karabinów maszynowych M2 i 500 karabinów maszynowych M240C. Całkowity szacowany koszt programu wynosi 6 mld dolarów.W proponowanej transakcji uwzględnione są również: sprzęt do komunikacji, odbiorniki GPS, amunicja, części zamienne i naprawcze oraz systemy szkolenia, w tym usługi personelu technicznego, inżynieryjnego i logistycznego rządu USA i wykonawców oraz inne powiązane elementy wsparcia logistycznego – poinformowała DSCA.

Według tej agencji wdrożenie systemu będzie wymagało podróży do Polski na okres do pięciu lat 22 przedstawicieli rządu Stanów Zjednoczonych i 52 przedstawicieli wykonawców z USA w celu m.in. szkolenia.

Chęć zakupienia amerykańskich czołgów polski rząd zapowiedział już w ubiegłym roku, zaś minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oświadczył, że pierwsza partia maszyn powinna trafić do Polski w 2022 r.

Już w ubiegłym roku MON potwierdził, że część z zakupionych Abramsów będzie stacjonować w Białej Podlaskiej.

Źródło: stefczyk.info