Pieniądze na czystą energię w Radzyniu i Wisznicach!

 Zarząd Województwa Lubelskiego dokonał kolejnego zwiększenia alokacji w ramach drugiego konkursu unijnego z zakresu wsparcia wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Dzięki tej decyzji, samorządowcy z gmin: Radzyń Podlaski, Wisznice, Wólka oraz Gorzków odebrali dziś z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego umowy na dofinansowanie swoich projektów. Łącznie przedsięwzięcia opiewają na kwotę ponad 11,4 mln zł, z czego blisko 6,8 mln zł pokryją środki unijne.

– Zainteresowanie zieloną energią w naszym regionie jest wciąż bardzo duże. To pokazuje jak ważna dla samorządów jest dbałość o środowisko, w którym żyjemy, a także zdrowie mieszkańców i efektywność energetyczna gmin mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Cztery umowy

Gmina Radzyń Podlaski zrealizuje projekt pn. Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski – edycja II, którego wartość wynosi ponad 3,4 mln zł, z czego blisko 2,1 mln zł to środki unijne. W ramach projektu, zamontowane zostaną zestawy kolektorów słonecznych, z których skorzysta ok. 200 mieszkańców. Realizacja pozwoli także m.in. na montaż 12 szt. kotłów na biomasę. Szacuje się, że w ramach projektu roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie blisko 219 ton ekwiwalentu CO2.

Projekt pn. Gram w zielone! – montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wisznice zrealizuje, już jak wskazuje sama nazwa, Gmina Wisznice. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 2,5 mln zł, z czego blisko 1,2 mln zł pokryją środki z Unii Europejskiej. Dzięki tym funduszom, blisko 170 szt. instalacji fotowoltaicznych zostanie zamontowanych na budynkach mieszkańców gminy. Dzięki temu, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie ponad 140 tony ekwiwalentu CO2.

Kolejna umowa dotyczy Gminy Wólka, która otrzymała ponad 1,7 mln zł środków z UE na realizację wartego blisko 3,2 mln zł projektu pn. OZE w Gminie Wólka – etap II –  montaż ogniw fotowoltaicznych. Dzięki dodatkowym środkom zainstalowanych zostanie 157 szt. paneli fotowoltaicznych, a roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie prawie 544 tony ekwiwalentu CO2.

Gmina Gorzków zainwestuje ponad 2,3 mln zł w II etap projektu pn. Energia odnawialna w Gminie Gorzków. Etap II, do którego UE dołoży ponad 1,8 mln zł dofinansowania. Przedmiotem tego projektu jest montaż 94 szt. instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, 16 szt. kotłów na biomasę, a także 34 szt. instalacji solarnych. Szacuje się, że w ramach projektu roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 492 tony ekwiwalentu CO2.

Celem wszystkich wymienionych przedsięwzięć jest poprawa środowiska naturalnego, ochrona zdrowia, a także oszczędne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Wsparcie wykorzystania OZE

 Warto dodać, że pierwotnie w ramach drugiego konkursu ogłoszonego w 2019 roku, kwota alokacji wynosiła nieco ponad 100 mln zł. Zarząd województwa, widząc ogromne zainteresowanie konkursem – złożonych zostało 210 wniosków o dofinansowanie na łączną wartość ponad 860 mln zł – zwiększył kilkukrotnie kwotę alokacji, do obecnie wynoszącej ponad 261 mln zł. Dzięki tym decyzjom, w sumie w ramach konkursu realizowanych będzie 120 projektów. Środki unijne pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

 

Źródło: UMWL
Fot. UMWL Łukasz Frączek