Via Carpatia już pod Międzyrzecem Podlaskim! Podpisana kolejna umowa na budowę

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka szlaku Via Carpatia. Inwestycję w ciągu drogi ekspresowej S19 od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do Międzyrzeca Podlaskiego zrealizuje firma Strabag za ok. 391,5 mln zł.

W uroczystym podpisaniu dokumentów uczestniczyli wiceminister infrastruktury Rafał Weber, poseł Dariusz Stefaniuk, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski oraz wicestarosta bialski Janusz Skólimowski.

Inwestycja realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Wykonawca w ciągu pierwszych 10 miesięcy od podpisania umowy opracuje dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o wydanie przez Wojewodę Lubelskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wydanie tej decyzji umożliwi nie tylko rozpoczęcie budowy, ale także procesu odszkodowawczego dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości przewidzianych pod drogę. Zakończenie budowy planowane jest w drugiej połowie 2025 r.

 

Podpisana dzisiaj umowa jest już drugą w tym roku na realizację drogi ekspresowej S19. Dzięki temu do tej fazy przeszły dwa zadania o łącznej długości nieco ponad 25 km i wartości ok. 1,6 mld zł – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Jeżeli chodzi o szlak Via Carpatia na terenie Polski, obecnie w fazie realizacji jest ponad 260 km. Kolejne 100 km jest na etapie przetargu, a blisko 130 km na etapie prac przygotowawczych. Z nieco ponad 200 km kierowcy już mogą korzystać – dodał Szef GDDKiA.

Radości z budowy drogi ekspresowej nie ukrywa także senator Grzegorz Bierecki

Senator zauważa, że wraz z powstającą autostradą A2 trasa Via Carpatia – będzie ogromną dźwignią rozwoju nie tylko dla wschodniej Polski, ale także dla całej środkowo-wschodniej Europy.

Te dwie drogi szybkiego ruchu są bardzo istotne dla rozwoju Polski, a ich powstanie oznacza nadrobienie wielu lat zaniedbań. To ogromna szansa, którą – jestem przekonany – mieszkańcy wschodniej Polski wykorzystają zauważa Bierecki.

W podobnym duchu wypowiadał się podczas dzisiejszej uroczystości poseł Dariusz Stefaniuk:

– Ta droga stwarza nowe możliwości dla naszego regionu: dla Białej Podlaskiej, dla Międzyrzeca Podlaskiego, dla Radzynia. Cieszę się, że już niedługo będziemy mogli z niej skorzystać – mówił Stefaniuk.

Zakres prac

W ramach zadania przewidziana jest budowa ok. 13,7 km drogi ekspresowej od granicy woj. mazowieckiego i lubelskiego do końca obecnej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. Ta ostatnia, poza dwoma węzłami, jest drogą jednojezdniową i w ramach inwestycji zyska na odcinku ok. 6,2 km drugą jezdnię. Przebudowane zostaną też łącznice węzłów Międzyrzec Podlaski Północ oraz Międzyrzec Podlaski Południe. Z kolei węzeł Łukowisko, komunikujący ten odcinek szlaku Via Carpatia z autostradą A2, powstanie w ramach realizacji jednego z odcinków autostrady.

W ramach inwestycji powstanie sześć obiektów inżynierskich, w tym przejście dla dużych zwierząt i wiadukt nad linią kolejową. Zaprojektowane i wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Halasy i MOP Tuliłów), drogi dojazdowe i lokalne. Istniejąca obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego zostanie dostosowana do parametrów drogi ekspresowej.

100 km „północnej” S19 w woj. lubelskim.

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 od granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego do Lublina podzielona została na sześć odcinków o łącznej długości ok. 100 km. Podpisana dziś umowa jest drugą w kolejności. Cztery pozostałe odcinki są w trakcie postępowania przetargowego, a umowy na ich realizację podpiszemy w tym roku:

gr. woj. lubelskiego i mazowieckiego – Międzyrzec Podlaski (podpisana umowa na realizację),

Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski (trwa przetarg),

Radzyń Podlaski – Kock (trwa przetarg),

obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni) (wybrana najkorzystniejsza oferta),

Kock – Lubartów (wybrana najkorzystniejsza oferta),

Lubartów – Lublin (podpisana umowa na realizację, trwa opracowywanie projektu budowlanego i materiałów do ZRID