Caritas Diecezji Siedleckiej pomaga uchodźcom z Ukrainy

Całodobowa infolinia, zbiórka pieniędzy na specjalne konto bankowe, punkty odbioru żywności i konkretnych darów rzeczowych, organizowanie schronienia, obiady w jadłodajniach, paczki żywnościowe, pomoc dzieciom w dwóch świetlicach Caritas w Siedlcach, pomoc na granicy polsko-ukraińskiej. To główne działania podjęte przez Caritas Diecezji Siedleckiej i Centrum Integracji w Siedlcach jako pomoc naszym wschodnim sąsiadom.

Siedlecka Caritas udziela pomocy we współpracy z władzami samorządowymi, parafiami diecezji siedleckiej, wolontariuszami i darczyńcami – firmami, osobami prywatnymi.

– Nasze wsparcie kierowane ku obywatelom z Ukrainy musi być mądrze zorganizowane. Chodzi o konkretną odpowiedź na potrzeby. Dlatego opracowaliśmy strukturę pomocy i przyjęliśmy pewne standardy, m.in. przyjmujemy tylko nowe dary rzeczowe. W elastycznym reagowaniu pomaga nam znajomość bieżących potrzeb zarówno osób, które docierają do naszej diecezji, jak i tych właśnie przekraczających granicę – mówi ks. Paweł Zazuniak, zastępca dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej.

Podkreślmy, że uchodźcy z Ukrainy powinni zarejestrować się np. w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2. Dzięki temu będą mogli skorzystać z talonów na obiady i paczki żywnościowe w Jadłodajni Caritas Diecezji Siedleckiej (ul. Bpa I. Świrskiego 57 w Siedlcach).

Kontakt:

Wszelkie informacje dot. pomocy Ukrainie można znaleźć na stronie www.siedlce.caritas.pl. Konto bankowe na rzecz Ukrainy: PL 47 9194 0007 0027 9318 2000 0180 BIC/SWIFT: POLUPLPR. INFOLINIA CAŁODOBOWA – tel. tel. 511-091-275.