Dość kłamstw opozycji. Rządowe wsparcie dla Ukrainy jest ogromne

Polska przyjęła już 2,11 mln uchodźców. Jeszcze przed wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie pracę rozpoczęły zespoły, które przygotowały nas na tę sytuację. Już początkiem lutego rząd utworzył gorącą linię z wojewodami, którzy uruchomili kontakty z burmistrzami i prezydentami miast.

W całej Polsce działa już 41 punktów recepcyjnych i 148 punktów informacyjnych dla uchodźców uciekających przed wojną (stan na 19.03). To ok. 900 tys. osób więcej, niż w całym 2015 r. – w środku kryzysu migracyjnego – ubiegło się o azyl we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Obecny kryzys uchodźczy jest największym exodusem ludności w Europie od 80 lat – od zakończenia II wojny światowej.

Równolegle z doraźną pomocą wdrażane są rozwiązania systemowe – ustawę  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które dają nam podstawę prawną do naszych działań.

Ustawa m. in. otworzyła polski rynek pracy obywatelom Ukrainy, którzy schronili się w Polsce z powodu rosyjskiej agresji. Zakłada też finansowanie przejściowego, dwumiesięcznego okresu wsparcia dla osób, które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy. Dzienne wsparcie na jedną osobę wyniesie 40 zł, co w skali miesiąca da ok. 1200 zł.

Ustawa reguluje kwestię legalnego pobytu obywateli Ukrainy na terenie Polski i wprowadza fundusz pomocy dla uchodźców z Ukrainy. To ponad 7 mld zł, z których znaczna część trafi do samorządów.

Od początku konfliktu w Ukrainie priorytetowo odprawiane są transporty z pomocą humanitarną dla potrzebujących w Ukrainie. Krajowa Administracja Skarbowa odprawiła 5971 transportów (stan 20.03.2022 r.).

Choć opozycja próbuje przekonywać, że rząd robi niewiele, by pomóc Ukraińcom, fakty są zupełnie inne. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przekazała do Ukrainy oraz dla obywateli Ukrainy w Polsce łącznie 2 950 ton produktów pomocowych.

BIEŻĄCE DZIAŁANIA I AKTYWNOŚĆ DYPLOMATYCZNA

Prezydent Andrzej Duda, Premier Mateusz Morawiecki i rząd prowadzą intensywną działalność dyplomatyczną. Z sukcesami rozbudzamy europejską świadomość. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę to Polska konsekwentnie walczyła o twarde sankcje. Opowiada się za daleko idącymi ograniczeniami, w tym za rezygnacją przez Unię Europejską z importu rosyjskich surowców.

Prezydent Andrzej Duda oraz Premier Mateusz Morawiecki zabiegają o to, aby Ukraina jak najszybciej otrzymała status kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej.

Wojna na Ukrainie to także wielki kryzys uchodźczy. Państwo podejmuje działania, aby Unia Europejska i cały świat zachodni wzięły współodpowiedzialność z sytuację osób, które w wyniku rosyjskiej agresji musiały uciekać ze swojego kraju – potrzebna jest pomoc humanitarna, wsparcie dla państwa przyjmujących największą liczbę uchodźców, a także większe zaangażowanie Unii Europejskiej w przyjmowanie uchodźców z Ukrainy. Wszystkie służby podległe MSWiA oraz wojewodowie są zaangażowani w pomoc uchodźcom.

Z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy zorganizowano dwa posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego poświęcone rosyjskiej agresji na Ukrainę. Premier Mateusz Morawiecki prowadzi intensywne działania dyplomatyczne – buduje koalicję państw Zachodu na rzecz twardych sankcji wobec Rosji i jak największego wsparcia dla Ukrainy. Premier spotkał się m.in. z kanclerzem Olafem Scholzem, wiceprezydent USA Kamalą Harris, premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem oraz premierem Kandy Justinem Trudeau. W piątek do Polski przybędzie prezydent USA Joe Biden.

We wsparcie dla obywateli Ukrainy uciekających przed rosyjską inwazją, a także bezpośrednio w pomoc dla walczącej o wolność Ukrainy zaangażowano wszystkie podległe rządowi jednostki. Spółki Skarbu Państwa na wsparcie obywateli Ukrainy przekazały ok. 20 mln zł: Bank Pekao 0,5 mln zł, Giełda Papierów Wartościowych 1 mln zł, Grupa Azoty 1 mln zł, Polski Holding Hotelowy udostępnił 3 tys. miejsc noclegowych a PKP umożliwiła darmowe przejazdy dla uchodźców.

Mocne wsparcie naszych służb i wojska

• W związku z bieżąca analizą sytuacji i potrzeb zwiększono liczbę żołnierzy WOT. Zadecydowano, że zaangażujemy do 6 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ochotnicy wspierają akcję pomocy ukraińskim uchodźcom we wszystkich województwach, a główne zadania WOT to pomoc uchodźcom w punktach recepcyjnych, organizacji miejsc tymczasowego zakwaterowania i w transporcie. Funkcjonariusze Straży Granicznej odprawiają w przejściach granicznych z Ukrainą osoby uciekające przed wojną. Wojewodowie koordynują razem z samorządami dla nich całościowo pomoc – m.in. w ramach punktów recepcyjnych i informacyjnych.

Strażacy pomagają w transportach uchodźców, natomiast Policja czuwa nad bezpieczeństwem w punktach recepcyjnych i informacyjnych. Państwowa Straż Pożarna koordynuje także pomoc udzielaną uchodźcom na dworcach PKP. Strażacy każdego dnia wspierają działania punktów recepcyjnych m.in. udostępniając swoje namioty razem z nagrzewnicami, łóżkami itp. Zapewniają również bezpłatny dowóz uchodźcom do punktów. Funkcjonariusze Straży Pożarnej koordynują organizację sprzętu pożarniczego od strażaków z całego świata dla Ukrainy.

Wsparcie informacyjne

Rządowi zależy na tym, aby osoby uciekające z Ukrainy przed bestialską inwazją Rosji były jak najlepiej poinformowane. Stworzono sieć infolinii, które są obsługiwane w języku m.in. ukraińskim, czy angielskim. Dzięki infoliniom dostarczamy informacje nie tylko nt. legalności pobytu, możliwości podjęcia pracy, czy miejscach schronienia, ale także umożliwiliśmy konsultację medyczną i wsparcie psychologiczne.

Dodatkowo uchodźcy mogą zapoznać się z najważniejszymi informacjami w internecie. Codziennie publikowane są treści, które wychodzą naprzeciw najważniejszym pytaniom i są agregowane na stronie www.gov.pl/web/ua-pl

Pomoc medyczna
Te działania są widoczne w każdej sferze życia. Każdy uciekający przed wojną obywatel Ukrainy ma prawo do:
– bezpłatnego korzystania z opieki medycznej w Polsce w placówkach oznaczonych logo Narodowego Funduszu Zdrowia, na takich samych zasadach jak ubezpieczeni obywatele Polski. Dotyczy to także osób niepełnoletnich,
– korzystania z leków refundowanych w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele Polski, dotyczy to także osób niepełnoletnich.
– darmowych szczepień przeciw COVID-19 oraz dla dzieci w ramach dostępnych w Polsce darmowych szczepień obowiązkowego kalendarza szczepień.
STOP FAKE NEWS! Nieprawdą jest, że obywatele Ukrainy są priorytetowo traktowani czy przyjmowani do lekarza bez kolejki.

Wsparcie logistyczne
Od wybuchu wojny na Ukrainie do 17 marca 2022 r. ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono 261,1 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski. W tym ponad 120 tys. pociągami stałego kursowania i ponad 140 tys. pociągami specjalnymi. Z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 1308 pociągów, w tym 978 pociągów stałego kursowania i 330 pociągów dodatkowych. Do 17 marca 2022 r. łącznie z Polski (z Warszawy, Wrocławia, Przemyśla, Chełma i Krakowa) wyjechało 425 pociągów z uchodźcami, w tym 336 pociągów stałego kursowania i 89 pociągów specjalnych, którymi uchodźcy kierowali się do Niemiec i Czech. Przewiozły one łącznie ponad 144 tys. osób.

Infrastruktura noclegowa
Polacy przyjmują potrzebujących do swoich domów i otaczają ich opieką. Jednak my również zapewniamy miejsca pobytu dla uchodźców. Organizujemy noclegi wszędzie gdzie istnieje taka możliwość. Obywatele Ukrainy uciekający przed rosyjską agresją mogą skorzystać z takich miejsc, aby zaaklimatyzować się i spróbować odnaleźć się w nowej dla nich rzeczywistości. Ministerstwo Sportu i Turystyki zapewnia blisko 1650 miejsc noclegowych w Centralnych Ośrodkach Sportu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w jednostkach podległych odnotowuje już ponad 6 500 miejsc noclegowych. Lasy Państwowe są w gotowości udostępnienia 4 800 miejsc noclegowych. Praktycznie każda Spółka Skarbu Państwo udostępnia swoją przestrzeń noclegową dla obywateli Ukrainy. M.in. Grupa PHH zgłosiła 11 swoich obiektów ( z możliwością rozszerzenia) do urzędów wojewódzkich w związku z przyjęciem uchodźców z Ukrainy. Spółka w swoich hotelach zapewnia noclegi obywatelom Ukrainy.

Wsparcie edukacyjne

Do Polski przybyło do tej pory już 2,05 mln obywateli Ukrainy. Znaczącym wyzwaniem jest zapewnienie możliwości edukacyjnych dzieciom, młodzieży i studentom, którzy w wyniku rosyjskiej inwazji musieli pozostawić swoje dotychczasowe życie. Do polskich szkół zapisane jest już 75 tys. (18.03.2022 r.) dzieci z Ukrainy. Umożliwiono obywatelom Ukrainy ubieganie się o stypendium socjalne i kredyt studencki, na podstawie oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej. W stosunku do nich zniesione będą także ograniczenia w zakresie liczby zapomóg, które może wypłacić uczelnia.