Rząd PiS chroni polskie rodziny – będzie duża obniżka podatków

Prawo i Sprawiedliwość proponuje kolejne korzystne zmiany i wdraża tzw. Tarczę Antyputinowską. Jej efektem będą korzystne zmiany podatkowe: m.in. obniżenie PIT
z 17% do 12% dla osób rozliczających się na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców.
Odpowiedzialna polityka finansowa rządu PiS umożliwia wdrażanie rozwiązań, które łagodzą skutki sytuacji międzynarodowej. Dzięki temu Polki i Polacy realnie odczują pozytywny wpływ proponowanych rozwiązań.

Elastyczność i odpowiedzialność

Nie zostawiamy Polaków bez wsparcia! Barbarzyński atak Rosji na Ukrainę, zmienił sytuację na świecie, wpływając także na gospodarkę. Cały świat zmaga się z inflacją. Chcemy możliwie jak najbardziej ograniczyć to negatywne zjawisko w naszym kraju i zagwarantować stabilność budżetów domowych polskich rodzin. Wprowadzamy kolejne korzystne zmiany podatkowe, aby więcej pieniędzy zostało w kieszeniach Polaków.

Zmiany podatkowe korzystne dla każdego

Tarcza Antyputinowska to m.in. niskie podatki. Wprowadzone rozwiązania mają pomóc zapewnić stabilność dochodów polskich rodzin.

Najważniejsze z proponowanych to:

  • Obniżenie stawki PIT z 17% do 12% dla podatników na skali podatkowej: emerytów
    i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców.
  • Wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstaw opodatkowania dla podatników na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowe. To korzystna zmiana dla 14 mln podatników.
  • Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach dla wieloetatowców.
  • Powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców.

Niskie podatki to więcej pieniędzy w portfelach Polek i Polaków. Rząd, w tych trudnych czasach, chce chronić i wspierać polskie rodziny.

Kontynuacja odpowiedzialnych rozwiązań

W ramach już przyjętego wsparcia odbiorcy gazu są chronieni przed niekontrolowanym wzrostem cen aż do 2027 roku! Dotyczy to nie tylko spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, ale też m.in. szkół, szpitali czy instytucji kultury. Wsparcie otrzymają także rolnicy – w postaci dopłaty do nawozów mineralnych.

Dodatkowo polskie rodziny zyskają dzięki przyjętym już wcześniej korzystnym rozwiązaniom. Od 2022 roku obowiązuje kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł oraz próg podatkowy w wysokości 120 tys. zł.

Rozwiązania dla samorządów i organizacji pozarządowych

Stabilność dochodów będą miały zapewnioną także samorządy. W przypadku spadku dochodów podatkowych otrzymają rekompensatę: zwiększenie subwencji rozwojowej lub uzupełnienie subwencji ogólnej.

Wprowadzamy specjalny mechanizm łagodzący skutki w przypadku, w którym kwota 1% dla OPP będzie niższa niż w 2022 r. Dzięki temu organizacje pożytku publicznego mają zagwarantowane stabilne wsparcie finansowe.