Więźniowie z Białej Podlaskiej będą pracować w naszych lasach

 W dniu 8 kwietnia br. (piątek) o godz. 10.30 przy ul. Prostej 33 w Białej Podlaskiej , Zakład Karny w Białej Podlaskiej podpisze porozumienie dotyczące współpracy z Lasami Państwowymi- Nadleśnictwo Biała Podlaska.   

 W wydarzeniu uczestniczyć będzie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska Tomasz Bylina, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Cyprian Bas, Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej ppłk Artur Ambrozik.

 Głównym celem podpisanego  porozumienia będzie współpraca w zakresie podejmowania wspólnych działań edukacyjnych oraz resocjalizacyjnych wobec skazanych, w szczególności w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej, propagowaniu postaw proekologicznych i zwiększaniu świadomości z zakresu ochrony przyrody, a także sprzyjanie społecznej readaptacji skazanych..

Zawarcie porozumienia z nadleśnictwem będzie następstwem podpisanego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego i p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Józefa Kubicę dokumentu o współpracy w zakresie zatrudniania więźniów i prowadzenia oddziaływań w zakresie readaptacji społecznej skazanych.

Dla Służby Więziennej współpraca z Lasami Państwowymi, jest kontynuacją konsekwentnie realizowanego programu „Praca dla więźniów” zainicjowanego w 2016 roku przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego.

Źródło: SW Autor: chor. Paweł Makaruk