Zgłoś się na Kozi Rynek!

Radzyński Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w III Radzyńskim Jarmarku Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 2022”. Impreza odbędzie się w sobotę 18 czerwca na ul. Ostrowieckiej w Radzyniu, która tego dnia zamieni się w deptak. Imprezę uświetni koncert zespołu Pectus.

– Celem Jarmarku jest przybliżenie kultury tradycyjnej, zainteresowanie mieszkańców i przyjezdnych turystów dziedzictwem kulturowym naszego regionu, przekazywanie z pokolenia na pokolenie istotnych treści kultury (obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), a także promowanie regionu ze szczególnym naciskiem na prezentację bogatego dorobku dziedzictwa kulturowego – powiedział nam Robert Mazurek, dyrektor ROK i pomysłodawca Jarmarku. Ponadto organizatorzy pragną popularyzować regionalne wyroby, przedmioty użytkowe i artystyczne, a także potrawy i produkty regionalne.

Do udziału w Jarmarku organizatorzy zapraszają twórców ludowych, artystów, rzemieślników, rękodzielników, Koła Gospodyń Wiejskich, Lokalne Grupy Działania oraz wszelkiego rodzaju organizacje pozarządowe i firmy prywatne promujące własne wyroby (rękodzieło, sztukę ludową, tradycyjne produkty, rzemiosło artystyczne i inne). Szczegółowy regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na www.kochamradzyn.pl