Zbliża się finał termomodernizacji bialskiego pogotowia

Termomodernizacja wraz z przebudową budynku służby zdrowia zbliża się ku końcowi. Pozostały ostatnie odbiory, poprawki i zespoły ratownictwa stacji będą mogły korzystać w pełni
z odremontowanego budynku. Najważniejsze zadania, które zostały zrealizowane podczas tej inwestycji to: ocieplenie budynku, wymiana stolarki okienno-drzwiowej, wymiana dachu, założenie instalacji fotowoltaicznej. 

Dodatkowo wewnątrz budynku przeprowadzono generalne prace remontowe. W pełni wyposażone zostały łazienki, kuchnia, szatnia oraz pokoje. Rozbudowa budynku pozwoliła na wygospodarowanie miejsca do powstania sali ćwiczeń oraz czytelni. Z całą pewnością wpłynie to na poprawę komfortu pracy ratowników medycznych zatrudnionych w Stacji.

Od momentu powołania na stanowisko dyrektora Artura Kozioła na bieżąco inwestuje się
w polepszenie warunków zaplecza socjalnego stacji.

– Zespoły ratownictwa medycznego spędzają w pracy wiele godzin, dlatego też polepszenie warunków w miejscu pracy jest jednym z jego priorytetów, a aktywny wypoczynek ma pomóc wyeliminować traumatyczny stres. Z całą pewnością przeprowadzone w Stacji inwestycje pozytywnie przekładają się na pracę wykonywaną przez osoby zatrudnione w jednostce. Polepszenie ekonomiczno-technicznych i socjalno-bytowych warunków pracy daje pozytywne efekty w postaci większego zaangażowania  i wydajności pracowników – zaznacza Artur Kozioł.

Całkowity koszt termomodernizacji wraz z przebudową i rozbudową to 2 225 295, 10 zł, z czego 418 863, 67 zł stanowi dofinansowanie pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.