Upamiętniono poległych bohaterów ziemi radzyńskiej

W lesie koło Kąkolewnicy na Uroczysku Baran upamiętniono pomordowanych i pochowanych żołnierzy AK, WiN-u i BCH, a także cywilów.

Uroczysko Baran jest miejscem tragicznych wydarzeń z lat 1944 – 45 na Południowym Podlasiu, w rejonie ówczesnego i obecnego powiatu radzyńskiego, jest miejscem zbrodni NKWD i tzw. Informacji Wojskowej LWP dokonanej nie tylko na żołnierzach polskich formacji niepodległościowych, ale także na ludności cywilnej. Po przejściu frontu w lipcu 1944 roku w Kąkolewnicy rozkwaterował się sztab marszałka Rokossowskiego. Swój zbrodniczy proceder zaczynały formacje NKWD, a przy nich tzw. Informacja Wojskowa LWP. Wysiedlono wówczas całą Kąkolewnicę Północną, Południową i częściowo Wschodnią. We wsi rozkwaterowało się wojsko. Wszystkie piwnice, spichrze i różne komórki zamieniono na „turmy”, które zaczęły szybko trzeszczeć w szwach od aresztantów, których zwożono zewsząd. Ludzi wyciągano z domów, wyłapywano masowo po drogach, na jarmarkach, sprzed kościołów. Tutaj także osadzano oficerów i żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego za dezercję. Wyłapywano błąkających się żołnierzy Armii Krajowej z Kresów Wschodnich, z brygad wileńskich, batalionów nowogródzkich, poleskich i lwowskich. Przywożono żołnierzy z 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty, rozbrojonej pod Skrobowem koło Lubartowa.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą polową, którą sprawował biskup siedlecki Kazimierz Gurda. Po nabożeństwie odbył się ceremoniał wojskowy, podczas którego odśpiewano hymn państwowy, wygłoszono Apel Pamięci oraz oddano salwę honorową. Kolejnym etapem uroczystości było złożenie wieńców w miejscu stracenia polskich patriotów.

– Niech naszym dowodem trwałej pamięci o zamordowanych tutaj i tragicznej historii tych ziem będzie dzisiejsza uroczystość. Serdecznie dziękuję organizatorom oraz wszystkim tu obecnym. To, że są tu dziś Państwo, że są przedstawiciele władz, jest  świadectwem długu jaki dzisiejsza niepodległa Rzeczpospolita ma wobec tych, którzy walczyli o niezależną Polskę. Nie możemy budować pomyślności naszej wolnej Ojczyzny inaczej jak właśnie na prawdzie, na sprawiedliwości i na patriotycznym dziedzictwie. Niech ten szczególny, przepełniony powagą i refleksją dzień zapisze się w sercach i pamięci mieszkańców Kąkolewnicy i całego Podlasia – mówił do zebranych Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski.

 

W wydarzeniu uczestniczyli: Marcin Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Biskup Kazimierz Gurda – Ordynariusz diecezji siedleckiej, Szczepan Niebrzegowski – Starosta Powiatu Radzyńskiego wraz z Zarządem Powiatu Radzyńskiego, Anna Mróz – Wójt Gminy Kąkolewnica oraz Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek.

Narodowy patronat nad uroczystością objął Prezydent RP Andrzej Duda.