Rząd współpracuje z samorządem

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział  w posiedzeniu KWRiST, które odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. „Nieustannie pracujemy nad zwiększeniem pomocy dla samorządów, a kolejne obszary wsparcia – oświata, służba zdrowia i infrastruktura będą przedmiotem dalszych konsultacji z odpowiednimi ministrami” – podkreślił po spotkaniu.

Strona samorządowa, jak mówił PAP Wójcik, uważa, że spotkanie z premierem było merytoryczne i owocne. „Padło kilka konkretnych deklaracji. Kilka rzeczy udało się rozwiązać od ręki. W jednej trzeciej poruszone przez nas kwestie nie zostały podjęte przez rząd, ale będziemy chcieli do nich wracać” – powiedział.

Pierwszą sprawą, na którą zwrócili uwagę samorządowcy, były finanse. Według eksperta ZMP prezydent Lublina Krzysztof Żuk wykazał, na ile sytuacja ekonomiczna samorządów może wpłynąć na gospodarkę i proponował rozwiązania, które mogłyby ją poprawić. „Krzysztof Iwaniuk ze Związków Gmin Wiejskich mówił natomiast o problemach w realizacji projektów w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, które wynikają ze wzrostu kosztów. Jeśli nic z tym nie zrobimy, połowa projektów nie zostanie zrealizowana” – powiedział Wójcik.

„Kolejnym tematem była kwestia uchodźców wojennych z Ukrainy. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i prezydent Sopotu Jacek Karnowski wręczyli premierowi Białą Księgę z Samorządowego Okrągłego Stołu, która zawiera rekomendacje działań, jakie można byłoby podjąć, aby jak najlepiej pomagać uchodźcom” – zaznaczył ekspert ZMP.

Temat ciepłownictwa przedstawił zaś prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. „Mamy bardzo poważne obawy, czy uda nam się zagwarantować jesienią i zimą mieszkańcom ciepło. Wręczyliśmy premierowi pakiet propozycji rozwiązań. To np. wsparcie dla ciepłowni w zakupie węgla po rozsądnych cenach. Rok temu cena miału węglowego wynosiła około 300 złotych, podczas gdy dziś jest to już 1400 do 1600 zł. Premier obiecał, że rząd zajmie się tą sprawą i pomoże samorządom” – powiedział Wójcik.

Samorządowcy mówili też o pogłębiającym się kryzysie w finansowaniu oświaty oraz konieczności zasadniczej zmiany stanowiska resortu edukacji. Skrytykowali projekt ustawy dotyczący restrukturyzacji szpitali i przedstawili swoje propozycje w zakresie podwyżek w sektorze medycznym. Mówili także o strajkach w DPS-ach, których pracownicy domagają się podwyżki płac. Poruszyli też problem Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Wójcik zaznaczył, że koszty działania WORD-ów rosną, a opłaty za wykonywane przez nie usługi nie zmieniają się od kilkunastu lat.

Ekspert ZMP podsumował, że to spotkanie było potrzebne. „Dobrze, że uczestniczył w nim pan premier Mateusz Morawiecki, dzięki czemu od praktyków zarządzających gminami, powiatami i województwami dowiedział się o najważniejszych problemach samorządowców” – powiedział.

„Chcielibyśmy, aby takie spotkania odbywały się cyklicznie i żeby zaczynały się od bilansu – do czego się zobowiązaliśmy na poprzednim spotkaniu i co udało się zrobić. Wtedy te spotkania będą miały większy praktyczny sens” – zaznaczył Wójcik