Ponad dodatkowych 5 milionów złotych dla Akademii Bialskiej. Duże pieniądze z ministerstwa

O 136 mln zł Minister Edukacji i Nauki zwiększa subwencję na rok 2022 dla publicznych uczelni zawodowych. To środki, które pozwolą na rozwój wyższego szkolnictwa zawodowego w różnych regionach Polski. Wsparcie otrzymają 34 uczelnie. Największa kwota – ponad 10 mln zł – trafi do Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

 Wsparcie MEiN dla uczelni zawodowych

Rozwój i wsparcie wyższych uczelni zawodowych to jeden z kluczowych obszarów działań Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jednostki te pełnią rolę lokalnych centrów wiedzy, współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a przede wszystkim swoją ofertą kształcenia odpowiadają na potrzeby rynku pracy w regionie. Uczelnie zawodowe otrzymują wsparcie m.in. w ramach „Dydaktycznej inicjatywy doskonałości”. Środki z programu są przeznaczane na podnoszenie jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym.

Teraz MEiN zwiększa subwencję na rok 2022 dla publicznych uczelni zawodowych oraz niepublicznej uczelni zawodowej prowadzonej przez kościół. Wsparcie na łączną kwotę 136 mln otrzymają 34 uczelnie z całego kraju. Środki te będą przeznaczone na rozwój wyższego szkolnictwa zawodowego, zgodnie z potrzebami poszczególnych uczelni.

Największe wsparcie finansowe otrzyma Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie (10 142 900 zł). Ponad 8 mln zł trafi do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (8 025 500 zł), a ponad 7 mln zł do Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (7 045 400 zł) , na spore dodatkowe środki może liczyć także nasza Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II (5 380 500 zł).

Przypomnijmy, że o rozwój bialskiej uczelni od lat zabiegają nasi parlamentarzyści – senator Grzegorz Bierecki i poseł Dariusz Stefaniuk. Znaczenie naszej szkoły rozumie też były wojewoda lubelski a obecnie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

 

 

 

Źródło: Biuro Ministra Ministerstwo Edukacji i Nauki