Rząd przeznaczy dodatkowe miliardy na drogi samorządowe

Dodatkowe ponad 2 mld zł na drogi samorządowe zdecydował się przekazać rząd – poinformował po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Wyjaśnił, że pieniądze zostaną wykorzystane na poprawę bezpieczeństwa na drogach i remonty dróg.

Oznacza to, że Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

„Dzisiejszą decyzją Rady Ministrów poszerzamy rządowy Fundusz Rozwoju dróg zarówno w (…) przedmiocie finansowym, jak i w zakresie rzeczowym. Poszerzamy finansowo o ponad 2 mld zł” – powiedział Weber.

Wyjaśnił, że 1 mld zł zostanie przeznaczony dla samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich na inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo pieszych, czy rowerzystów. Zbudowane zostaną dodatkowe przejścia dla pieszych, chodniki czy ścieżki rowerowe.

Weber poinformował też, że kolejny 1 mld zł zostanie przeznaczony dla samorządów na małe remonty, poprawę nawierzchni dróg.

Wiceminister dodał, że zaplanowano też przekazanie ponad 200 mln zł dla marszałków województw na infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Obecny na konferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przypomniał, że w latach 2019-2022 rząd dofinansował ponad 12 tys. inwestycji na drogach samorządowych.

„Inwestycje objęte dofinansowaniem z w latach 2019-22 to ponad 16,5 km dróg gminnych i powiatowych. (…) I w sumie wydano na ich przebudowę ponad 13 mld zł” – dodał minister infrastruktury.

Wiceminister Weber wyraził nadzieję, że nowelizacja ustawy o Rządowym Funduszu Dróg zostanie uchwalona jeszcze przed wakacjami parlamentarzystów.

Dodał, że gdyby tak się stało i została ona podpisana przez prezydenta, to na jesieni wojewodowie w ramach komponentu gminnego i powiatowego mogliby ogłosić nabory. „Natomiast nabór dla marszałków województw będzie ogłaszał minister infrastruktury” – stwierdził Weber.

Jak poinformował resort infrastruktury w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu, nowelizacja ustawy przewiduje też, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)przestanie być państwowym funduszem celowym, a stanie się rachunkiem bankowym prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach podobnych do tych, na jakich zorganizowany jest obecnie funkcjonujący Krajowy Fundusz Drogowy.

Zmiana ta, według resortu, usprawni i uelastyczni przepływy finansowe funduszu. Nowe rozwiązania przyczynią się do usprawnienia formuły zarządzania finansami RFRD poprzez uproszczenie procedury przygotowania planu finansowego, a tym samym zarządzania samym Funduszem.

Ponadto okres wsparcia inwestycji samorządowych z RFRD zostanie wydłużony do 1 stycznia 2031 r. Oznacza to, że Fundusz będzie funkcjonował przez dodatkowe 2 lata, dzięki czemu zostanie zrealizowanych więcej zadań na drogach lokalnych

Źródło: stefczyk.info,