Wiernie służyć Polsce. Nasi żołnierze ochotnicy złożyli przysięgę wojskową

Ochotnicy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyli dzisiaj przysięgę wojskową. Uroczystość złożenia aktu ślubowania, podczas której żołnierze zobowiązali się do wiernej służby Rzeczypospolitej Polskiej, obrony jej niepodległości i granic odbyła się na terenie kompleksu koszarowego 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej w Lublinie i była okazją do wręczenia wyróżnień. W uroczystości wziął udział wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Słowa roty: Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg – żołnierze wypowiedzieli w obecności m.in. przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, służb mundurowych i rodzin.

– Chciałbym pozdrowić wszystkich żołnierzy 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, w szczególności tych, którzy złożyli dzisiaj przysięgę. Ma to dla społeczeństwa województwa lubelskiego wielkie znaczenie. To powoduje, że wzrasta poczucie bezpieczeństwa. Postawa sił zbrojnych, ale również wojsk obrony terytorialnej i wszystkich służb związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jest niezmiernie istotne. Życzę wszystkim żołnierzom kształtowania takiej postawy, która będzie na miarę patrona 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej – gen. Franciszka Kleeberga, ale również na miarę tych postaw, które obserwujemy wśród żołnierzy armii ukraińskiej – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.

W tej chwili toczy się wielki bój o wolność nie tylko Ukrainy, ale i o wolność Polski i o pokój w Europie, a może i na świecie. Dziękuję żołnierzom, którzy podjęli decyzję o wstąpieniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, bo to oznacza, że wśród młodego pokolenia mieszkańców naszego województwa jest zasób osób, postaw, które przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko naszego województwa, ale i całego kraju. Życzę Wam znakomitych wrażeń w sensie rozwoju osobowości, różnych umiejętności, ale również kształtowania pewnej perspektywy życiowej. Rodzinom żołnierzy, którzy złożyli dzisiaj przysięgę życzę, byście mieli poczucie, że Wasi synowie i córki pełnią zaszczytną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa naszego kraju – dodał wojewoda lubelski.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to jeden z elementów, który ma wzmacniać Wojsko Polskie. W myśl rozwiązań przyjętych w ustawie o obronie ojczyzny wprowadzenie nowego rodzaju służby ma pozwolić na zwiększenie liczebności armii i skutecznie prowadzić szkolenie rezerw. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa składa się z dwóch etapów: 28-dniowego szkolenia podstawowego (w przypadku złożenia już przysięgi wojskowej – ten etap nie dotyczy) i trwającego do 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego, połączonego z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej.

– Latem 2021 roku pojawiły się pierwsze przesłanki zagrożenia bezpieczeństwa w Europie, a dla Polski w szczególności. To, co się działo na granicy polsko-białoruskiej było pierwszym etapem tego, co rozpoczęło się 24 lutego – agresji Rosji na Ukrainę. Ta sytuacja potwierdziła, jak kilkanaście lat temu podjęte były absurdalne decyzje o ograniczeniu sił zbrojnych na terenie wschodniej Polski, w tym szczególnie na Lubelszczyźnie. Należy wyrazić wielką radość za roztropność tych, którzy decydują o bezpieczeństwie państwa, że wojsko na Lubelszczyźnie ponownie wróciło w różnych miejscach. To nie tylko Lublin, ale i Biała Podlaska, Zamość, Chełm i inne miejsca dyslokacji jednostek sił zbrojnych, m.in. tych, które wchodzą w skład 18 Dywizji – podkreślał wojewoda lubelski.

***

Żołnierz, który odbył Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową może być przeniesiony na swój wniosek do zawodowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej albo do aktywnej rezerwy. W przypadku braku takiego wniosku żołnierz będzie przeniesiony do rezerwy pasywnej. Dowódca jednostki wojskowej będzie mógł powołać na stanowisko etatowe do zawodowej służby wojskowej żołnierza szczególnie zaangażowanego w pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Osoba, która ukończyła wyłącznie szkolenie podstawowe i została przeniesiona do aktywnej rezerwy albo pasywnej rezerwy, może w terminie 3 lat od dnia jej przeniesienia do tej rezerwy złożyć wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w celu jej kontynuowania przez odbycie szkolenia. Równoznaczne z odbyciem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej jest ukończenie pierwszego roku studiów wojskowych przez osobę, która przed rozpoczęciem kształcenia, złożyła wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej oraz ukończenie kursu oficerskiego przez absolwenta uczelni wyższej innej niż uczelnia wojskowa, który ukończył kierunek studiów zapewniający nabycie kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych oraz złożył wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Absolwenci certyfikowanych wojskowych klas mundurowych oraz oddziałów przygotowania wojskowego mają możliwość odbycia skróconej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie.

Źródło: LUW
Fot. Katarzyna Link/ LUW