Dwa miliony złotych na zakup sprzętu medycznego do radzyńskiego SP ZOZ

W piątek, 8 lipca br. w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim odbyła się konferencja prasowa z udziałem: Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszarda Szczygła, Zastępcą Dyrektora SP ZOZ Roberta Węgłowskiego, Starosty Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego, Wicestarosty Michała Zająca oraz Burmistrza Radzynia Podlaskiego Jerzego Rębka. Jej celem było przedstawienie informacji o przekazaniu środków z rezerw rządowych w kwocie 1 milion 599 tysięcy i 104 złote z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim. Do tej kwoty Powiat Radzyński dołożył ze swojego budżetu 400 tysięcy złotych, czyli wartość całego zadania opiewa na kwotę 2 milionów złotych.

– W imieniu Zarządu Powiatu Radzyńskiego, który wystosował ten wniosek do Rządu chciałem wyrazić ogromną radość i wdzięczność, w szczególności Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Ministerstwu Finansów oraz Wiceministrowi Piotrowi Patkowskiemu. Dziękuję również służbom Wojewody Lecha Sprawki z obecnym tutaj Radnym Ryszardem Szczygłem, który jest jednocześnie członkiem Rady Społecznej naszego szpitala. Chciałbym również podziękować Burmistrzowi Radzynia Jerzemu Rębkowi, który od początku naszych starań o ten sprzęt wspomagał nas w działaniach bardzo skutecznie. Gratuluję dyrekcji szpitala i wiem, że to nie są pierwsze pieniądze inwestycyjne dla SP ZOZ w tej kadencji i jestem przekonany, że nie ostatnie – mówił Starosta Szczepan Niebrzegowski.

– Kiedy mamy tę bardzo dobrą decyzję dla naszego szpitala to możemy śmielej patrzeć w przyszłość. Gdy zajdzie taka potrzeba będziemy bezpiecznie i sprawnie zaopiekowani przez służby medyczne, za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców Radzynia Podlaskiego – spuentował Burmistrz Jerzy Rębek.

– Bardzo się cieszę, że fundusze zostały przyznane. Jest to bardzo potrzebny sprzęt dla szpitala, do ratowania życia i zdrowia mieszkańców powiatu – powiedział Radny Ryszard Szczygieł.
Za przyznane pieniądze zakupiony zostanie następujący sprzęt:

Ramię C służące do śródoperacyjnych zabiegów ortopedycznych i chirurgicznych,
Laparoskop do celów chirurgicznych
Większy sterylizator parowy do czyszczenia sprzętu medycznego.

 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim
Fot. Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim