Duże wsparcie dla gmin popegerowskich

Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w wysokości od 50 tys. zł do 5 mln zł.

Jak wyglądają te środki w naszym regionie?

Beneficjenci programu dla Gmin Popegeerowskich:

Powiat bialski: Przebudowa dróg powiatowych nr 1055L Piszczac-Zahorów i 1056L Kodeń – Tuczna – Bokinka Pańska – Łomazy – 3 500 000 zł

Gmina Janów Podlaski: Budowa drogi gminnej nr 100072L w Janowie Podlaskim – 2 500 000 zł

Gmina Kodeń: Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach popegeerowskich Kostomłoty (Osada) i Dobratycze – 1 960 000 zł

Gmina Leśna Podlaska: Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Leśna Podlaska – 1 960 000 zł

Gmina Piszczac: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1055L na terenie Gminy Piszczac – 1 000 000 zł

Gmina Piszczac: Wymiana istniejących opraw na oprawy LED oraz budowa wydzielonego oświetlenia na terenie gminy Piszczac – 1 900 000 zł

Gmina Rokitno: Budowa dróg gminnych w miejscowości Cieleśnica – Pałac – 2 000 000 zł

Gmina Sławatycze: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłeczna – 2 000 000 zł

Powiat i gminy powiatu bialskiego otrzymały łącznie: 16 820 000 zł

 

Powiat radzyński: Przebudowa obiekt inżynieryjnego tj. mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1233 L  w m. Lisiowólka gm. Wohyń wraz z dojazdami –  1 568 000 zł

Powiat radzyński: Przebudowa drogi powiatowej nr 1255 L od dr. woj. nr 814-Branica Suchowolska na odcinku ok. 1,8 km – 1 372 000 zł

Gmina Wohyń: Modernizacja dróg w miejscowościach popegeerowskich w Gminie Wohyń – 1 944 320 zł

Gmina Borki: Czysta woda dla mieszkańców gminy Borki etap I – 3 013 500 zł

Powiat i gminy powiatu radzyńskiego otrzymały łącznie: 7 897 820 zł

 

Powiat parczewski: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1572L na terenie gminy Sosnowica w powiecie parczewskim – 1 960 000 zł

Gmina Dębowa Kłoda: Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Uhnin – 1 948 000 zł

Gmina Jabłoń: Budowa i modernizacja dróg na terenie sołectwa Kalinka – 1 998 710 zł

Gmina Jabłoń: Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalinka – 199 920 zł

Gmina Milanów: Przebudowa drogi nr 1601L w miejscowości Milanów – 1 911 000 zł

Gmina Parczew: Budowa świetlicy wraz z strażnicą OSP w m. Wierzbówka – 1 999 200 zł

Gmina Podedwórze: Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów popegeerowskich gminy Podedwórze – 1 960 000 zł

Gmina Siemień: Przebudowa drogi nr 1610L  w Siemieniu – 1 945 000 zł

Gmina Sosnowica: Rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury na terenach popegeerowskich – 1 959 598,21 zł

Gmina Sosnowica: Aktywizacja osób zamieszkałych na terenach po pegeerowskich poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego – 990 643,28 zł

Powiat i gminy powiatu parczewskiego otrzymały łącznie: 16 872 071,49 zł