Odcinek: Białka – Płudy – Główne uroczyście otwarty!

12 lipca obchodzony jest Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Z tej okazji w kościele pw. Świętej Trójcy została odprawiona msza święta, w której uczestniczyli Członkowie Zarządu Powiatu Radzyńskiego. Uroczystość ta została połączona z poświęceniem nowego krzyża w Płudach, który znajduje się przy kamieniu upamiętniającym pomordowanych mieszkańców wsi oraz otwarciem niedawno wyremontowanej drogi Nr 1208L Białka – Płudy – Główne.

Łączny koszt tego odcinka przebudowy wyniósł 11 447 715,55zł, natomiast łączna długość przebudowanej drogi to 9,258 km. Realizacja tej inwestycji była możliwa tylko dzięki znacznemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8 013 400,00zł oraz dzięki harmonijnej współpracy pomiędzy Powiatem Radzyńskim, a Gminą Radzyń Podlaski. Samorządy te finansowały pozostałą część kwoty w systemie 50/50.

W wydarzeniu udział wzięli: Marcin Duszek – Poseł na Sejm RP, Kamil Paszkowski – reprezentant Senatora Grzegorza Biereckiego i Posła Dariusza Stefaniuka, Ks. Dziekan Krzysztof Pawelec – Proboszcz parafii Trójcy Św. w Radzyniu Podlaskim, Szczepan Niebrzegowski – Starosta Radzyński, Wiesław Mazurek – Wójt Gminy Radzyń Podlaski, Robert Mazurek – Przewodniczący Rady Powiatu Radzyńskiego z Radnymi Rady Powiatu, Członkowie Zarządu Powiatu Radzyńskiego: Jerzy Bednarczyk będący jednocześnie sołtysem miejscowości Płudy oraz przewodniczącym oddziału NSZZ „Solidarność” w Radzyniu Podlaskim, Grzegorz Kowalczyk, Witold Korulczyk, Jerzy Rębek – Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski, Radosław Sałata – Wójt Gminy Borki, Anna Mróz – Wójt Gminy Kąkolewnica, Tomasz Jurkiewicz – Wójt Gminy Wohyń, Anna Grochoła – Zastępca Wójta Gminy Radzyń Podl, Leszek Gajuś – Nadleśniczy Nadleśnictwa Radzyń Podlaski, Mirosław Kułak – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim oraz mieszkańcy Płudów.

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania zaproszonych gości oraz złożenia wiązanki od przedstawicieli wszystkich samorządów pod pomnikiem pomordowanych w miejscowości Płudy. Tym akcentem uczczono obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Następnie ks. Krzysztof Pawelec poświęcił krzyż oraz przebudowaną drogę. Elementem kulminacyjnym było przecięcie wstęgi przez osoby, dzięki którym inwestycja doszła do skutku.

 

 

– Głos zabrał m.in Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski: – Koniec wieńczy dzieło. Ta inwestycja, którą dzisiaj podsumowujemy trwała około roku. Nie wszystko się udawało na każdym etapie. Moi koledzy, członkowie Zarządu Powiatu i Zarządu Dróg Powiatowych wiedzą doskonale ile problemów napotkaliśmy przy tej inwestycji. Ale chyba największy problem polegał na tym, że ci, od których zależało żeby taką inwestycję wykonać, nie zrobili wystarczająco wiele by do niej doprowadzić. Tu w tym miejscu jest człowiek, który dobijał się do gabinetów i prosił o to, żeby w jego rodzinnej wsi była wyremontowana droga. Dopóki nie było Funduszu Dróg Samorządowych te jego działania, sołtysa tej wsi, były nieskuteczne. Gdy mogliśmy skorzystać z tego funduszu to nie czekaliśmy nawet chwili. Od pierwszego rozdania do dzisiaj wykorzystaliśmy wszystkie możliwości aplikowania o środki z tego funduszu. To, że ta droga została tak szybko wykonana to zasługa przede wszystkim Jerzego Bednarczyka, który nas, członków Zarządu Powiatu bardzo mobilizował i zachęcał do tego byśmy zauważyli tę drogę. Ta droga jest owocem współpracy, bo jeżeli w ciągu jednego roku, przełomu 2021/22 samorządy: Powiatu Radzyńskiego i Gminy Radzyń Podlaski wspólnie wykonały blisko 30 kilometrów dróg z Funduszu Dróg Samorządowych to myślę, że jest to chlubny rekord nie tylko powiatu radzyńskiego, ale Polski. Nie byłoby tego, gdyby nie to, że po drugiej stronie mieliśmy partnera, który od początku deklarował o wsparciu finansowym, a bez tej współpracy z Gminą Radzyń Podlaski tego efektu by nie było – podsumował Szczepan Niebrzegowski.

– W imieniu mieszkańców miejscowości położonych przy przebudowanej drodze chciałem podziękować Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi za odprawienie mszy św., za wygłoszone Słowo Boże oraz za poświęcenie Krzyża i drogi. Serdecznie dziękuję Rządowi Polskiemu, Senatorowi Grzegorzowi Biereckiemu, Posłom, Panu Wojewodzie za wsparcie, za przyznanie 70% dofinansowania na naszą inwestycję. Szczególne podziękowania kieruję do Zarządu Powiatu Radzyńskiego i Rady Powiatu Radzyńskiego, na czele z Panem Starostą Szczepanem Niebrzegowskim i Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Robertem Mazurkiem, za realizację inwestycji, o którą zabiegałem od powstania powiatu. Dziękuję Wójtowi Gminy Radzyń Podlaski oraz radnym gminnym za współudział w realizacji inwestycji. Szczególne podziękowania kieruję również do wszystkich zaangażowanych w wykonanie i zamontowanie krzyża: OSP Płudy za przekazane środki, strażakom i mieszkańcom za wszelką pomoc na każdym etapie prac, Nadleśnictwu Radzyń Podlaski za darowiznę, Panom Markowi i Tadeuszowi Kowalczykom za prace przy krzyżu wykonane w ich tartaku, Panom Markowi i Grzegorzowi Mrozom za wykonanie i zamontowanie krzyża. Szczególne podziękowania kieruję do Zarządu Powiatu Radzyńskiego, na czele ze Starostą Szczepanem Niebrzegowskim, za ufundowanie figury Pana Jezusa na krzyż. Jako sołtys, od powstania powiatu, zwracałem się w piśmie o remont naszej drogi, jako radny 12 lat, obietnicy dotrzymałem. Gdyby nie przychylność rządu polskiego i nowych władz powiatu zapewne ta droga dalej by nie powstała – mówił Sołtys oraz Członek Zarządu Powiatu Radzyńskiego Jerzy Bednarczyk.