Dariusz Stefaniuk: Polska Wschodnia była pomijana, dzięki nam to się zmieniło. Ogromne pieniądze dla regionu!

W bialskiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa posła Dariusza Stefaniuka dotycząca środków, jakie nasz region otrzyma w ramach III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych która była skierowana do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. W spotkaniu oprócz posła Stefaniuka uczestniczyli również: Paweł Kazimierski wójt Leśnej Podlaskiej, Arkadiusz Misztal, wójt Sławatycz, Kamil Kożuchowski wójt Gminy Piszczac, radna powiatowa Czesława Caruk, Przewodniczący Rady Gminy Janów Podlaski Stanisław Żmudziński-Caruk,

Warto zauważyć, że gminy te zostały pominięte przez wcześniejsze władze w procesie transformacji. Teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości naprawia błąd poprzedników i wyrównuje szanse, dzięki dodatkowym środkom na inwestycje.

– Jako Prawo i Sprawiedliwość obiecaliśmy Polakom zrównoważony rozwój, obiecaliśmy Polakom, że będziemy przywracać godność wszystkim, którzy do tej pory byli pomijani i pokrzywdzeni. Tak jak cała Polska Wschodnia była pomijana, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, autostrady, drogi szybkiego ruchu, tak też pomijani byli mieszkańcy tych gmin popegeerowskich, które się cały czas kojarzyły z biedą, z wykluczeniem z brakiem komunikacji, zwłaszcza do większych ośrodków. Był to wielki problem transformacji w naszym kraju, wielu lat. Dzisiaj chcemy temu przeciwdziałać, dlatego właśnie po raz kolejny kierujemy takie środki do tych gmin – mówił poseł Dariusz Stefaniuk.

Ostatnie wydarzenia – pandemia COVID-19 i przerwanie łańcuchów dostaw oraz wielkie wyzwania geopolityczne w postaci agresji Rosji na Ukrainie – pokazują nam, że historia wcale się nie skończyła – ona przyspieszyła. Widzimy, że cały świat mierzy się ze skutkami tych wydarzeń – to m. in. putinflacja, która powoduje bezprecedensowy wzrost cen na całym świecie.

Całe szczęście nasz rząd i nasi parlamentarzyści  w tym czasie nie śpią. Prawo i Sprawiedliwość wychodzi z założenia, że tylko ciągła praca jest kluczem do zmian na lepsze. To szczególnie ważne w tym trudnym czasie – państwo musi dawać narzędzia do inwestycji – to one są motorem napędowym gospodarki.

Jednym z takich motorów jest właśnie  Rządowy Program Inwestycji Strategicznych. To jedyny w historii program kompleksowego wsparcia inwestycyjnego samorządów. Jednym z obszarów, w którym PiS dostrzega konieczność inwestycji są właśnie obszary popegeerowskie, jak zauważył poseł Stefaniuk przez lata zaniedbywane i spychane na margines.

Podobnego zdania jest senator Grzegorz Bierecki, który w rozmowie z naszym portalem mówi wprost:

– Elity III RP usiłowały nam narzucić słownik znaczeń, że PGR-y to obszar gnuśności i bezradności, a polską wieś można zostawić samą sobie. To był wielki błąd. My staramy się to naprawić i przywrócić sprawiedliwy stan rzeczy. Stąd właśnie środki przekazane przez rząd można wykorzystywać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania – wyjaśnia Grzegorz Bierecki.

Podczas spotkania, poseł Dariusz Stefaniuk poinformował, na co zostaną przeznaczone przekazane przez rząd pieniądze. Poniżej przedstawiamy pełną listę. Co istotne, bezzwrotne dofinansowanie wyniesie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego wynosi tylko 2 proc.!

Beneficjenci programu dla Gmin Popegeerowskich:

Powiat bialski: Przebudowa dróg powiatowych nr 1055L Piszczac-Zahorów i 1056L Kodeń – Tuczna – Bokinka Pańska – Łomazy – 3 500 000 zł

Gmina Janów Podlaski: Budowa drogi gminnej nr 100072L w Janowie Podlaskim – 2 500 000 zł

Gmina Kodeń: Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach popegeerowskich Kostomłoty (Osada) i Dobratycze – 1 960 000 zł

Gmina Leśna Podlaska: Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Leśna Podlaska – 1 960 000 zł

Gmina Piszczac: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1055L na terenie Gminy Piszczac – 1 000 000 zł

Gmina Piszczac: Wymiana istniejących opraw na oprawy LED oraz budowa wydzielonego oświetlenia na terenie gminy Piszczac – 1 900 000 zł

Gmina Rokitno: Budowa dróg gminnych w miejscowości Cieleśnica – Pałac – 2 000 000 zł

Gmina Sławatycze: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłeczna – 2 000 000 zł

Powiat i gminy powiatu bialskiego otrzymały łącznie: 16 820 000 zł

Powiat radzyński: Przebudowa obiekt inżynieryjnego tj. mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1233 L  w m. Lisiowólka gm. Wohyń wraz z dojazdami –  1 568 000 zł

Powiat radzyński: Przebudowa drogi powiatowej nr 1255 L od dr. woj. nr 814-Branica Suchowolska na odcinku ok. 1,8 km – 1 372 000 zł

Gmina Wohyń: Modernizacja dróg w miejscowościach popegeerowskich w Gminie Wohyń – 1 944 320 zł

Gmina Borki: Czysta woda dla mieszkańców gminy Borki etap I – 3 013 500 zł

Powiat i gminy powiatu radzyńskiego otrzymały łącznie: 7 897 820 zł

Powiat parczewski: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1572L na terenie gminy Sosnowica w powiecie parczewskim – 1 960 000 zł

Gmina Dębowa Kłoda: Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Uhnin – 1 948 000 zł

Gmina Jabłoń: Budowa i modernizacja dróg na terenie sołectwa Kalinka – 1 998 710 zł

Gmina Jabłoń: Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalinka – 199 920 zł

Gmina Milanów: Przebudowa drogi nr 1601L w miejscowości Milanów – 1 911 000 zł

Gmina Parczew: Budowa świetlicy wraz z strażnicą OSP w m. Wierzbówka – 1 999 200 zł

Gmina Podedwórze: Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów popegeerowskich gminy Podedwórze – 1 960 000 zł

Gmina Siemień: Przebudowa drogi nr 1610L  w Siemieniu – 1 945 000 zł

Gmina Sosnowica: Rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury na terenach popegeerowskich – 1 959 598,21 zł

Gmina Sosnowica: Aktywizacja osób zamieszkałych na terenach po pegeerowskich poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego – 990 643,28 zł

Powiat i gminy powiatu parczewskiego otrzymały łącznie: 16 872 071,49 zł