Adam Glapiński: jestem pełen uznania dla roli sektora SKOK w polskim systemie finansowym

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe działają na polskim rynku już od 30 lat. W okrągłą rocznicę swojego powstania pisma gratulacyjne na ręce Rafała Matusiaka, prezesa Krajowej SKOK, skierowali przedstawiciele rządu i sektora finansowego.

W liście do spółdzielczych kas Adam Glapiński, prezes NBP pisze – Jestem pełen uznania dla roli sektora SKOK w polskim systemie finansowym, dla którego ważna jest stabilność i zrównoważony rozwój oraz poprawa jakości życia przyszłych pokoleń.

Odpowiedniki polskich SKOK-ów, zrzeszone w Światowej Radzie Unii Kredytowych (WOCCU) działają w przeszło 100 państwach świata i uważane są za instytucje, które zapewniają dostęp finansowy na warunkach dopasowanych do potrzeb poszczególnych społeczności lokalnych.

– SKOK-i są wyjątkową wspólnotą samopomocową działającą na rynku usług finansowych, ponieważ są organizacją ludzi, która stoi na pierwszej linii frontu w walce z wykluczeniem finansowym.

Prezes NBP wspomniał także o roli i znaczeniu działań podmiotów sektora SKOK w obliczu agresji Rosji na Ukrainę. Polskie SKOK-i i unie kredytowe z całego świata aktywnie wsparły ludność Ukrainy w walce z rosyjskim najeźdźcą oferując schronienie dla uchodźców oraz szeroko zakrojoną pomoc humanitarną dla kraju ogarniętego wojną.