Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska w jubileusz 30-lecia SKOK-ów dziękuje za zwiększenie ubankowienia świadczeniobiorców

Polskie Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe mają już 30 lat. Z okazji rocznicy specjalny list do zarządu Krajowej SKOK skierowała Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W liście przekazanym na ręce Rafała Matusiaka, prezesa Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, Gertruda Uścińska zawarła serdeczne powinszowania z okazji trzydziestolecia działalności. Podkreśliła także, że jubileusz ten to doskonała okazja nie tylko do głębokiej refleksji i cennych podsumowań, ale również do czynienia nowych planów.

„Tak znaczący Jubileusz, to z całą pewnością powód do zasłużonej dumy i satysfakcji, ale jednocześnie zobowiązanie do jeszcze większych starań na rzecz polskiego społeczeństwa. Trzy dekady, to wspaniała karta wypełniona historią działalności ruchu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce, uznanych i cieszących się od lat zasłużoną renomą spółdzielczych instytucji, zajmującej niezwykle ważne i jak najbardziej należne jej miejsce wśród instytucji finansowych” ­– podkreśliła w liście.

Jubileusz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych to także dobra okazja do podziękowania za wieloletnią udaną współpracę między obiema instytucjami.

„Dzięki tej znaczącej dla obu stron dobrej relacji, opartej na wzbudzającej zaufanie otwartości, wzajemnym zrozumieniu i szacunku, dzisiaj, z całą mocą mogę podkreślić, że w Pana osobie Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma życzliwego sojusznika rozumiejącego rolę szeroko pojętej polityki społecznej, wspierającego realizację istotnych dla polskiego społeczeństwa przedsięwzięć. Praca dla dobra społecznego jest bowiem zarówno wielkim wyzwaniem, jak i wielkim obowiązkiem” – napisała Uścińska.

Prezes ZUS-u szczególną wdzięczność wyraziła za profesjonalizm i duże zaangażowanie Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w kampanię informacyjną „Bezpiecznie. Zdrowo. Bezgotówkowo”, której celem było ubankowienie świadczeniobiorców ZUS.

„Dzięki naszym wspólnym działaniom i sukcesywnym staraniom wielu świadczeniobiorców Zakładu założyło swój osobisty rachunek, dzięki czemu co  miesiąc otrzymują bezpiecznie i na czas swoje świadczenie z ZUS. Większość osób zrozumiało, że konto w banku, to wygoda i wielka oszczędność czasu, a jednocześnie tak istotne bezpieczeństwo finansowe, osobiste i zdrowotne — szczególnie w ostatnim tak trudnym czasie pandemii” – podsumowała Uścińska.

Swój list prezes ZUS zakończyła życzeniami:

Korzystam z tej szczególnej okazji, by przekazać Panu, członkom Zarządu oraz wszystkim Pracownikom Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych szczere życzenia dalszych wspaniałych osiągnięć zawodowych, sprzyjających warunków i pełnych zrozumienia okoliczności do realizacji zamierzeń, jak również satysfakcji i radości z ich osiągania. Wiadomo bowiem, że największym bogactwem każdej instytucji, są ludzie, którzy ją tworzą. Nade wszystko życzę dobrego zdrowia i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów”.