8 milionów złotych dla bialskiego szpitala! Chodziński: bardzo dziękuję ministerstwu, wykazało wielką troskę o naszych mieszkańców

Minister Zdrowia Adam Niedzielski podjął decyzję o dofinansowaniu oddziałów zakaźnych i pracowni diagnostycznych w 29 szpitalach. Wsparcie wyniesie blisko 200 mln zł. Pochodzi z unijnej inicjatywy REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Kwota ta umożliwi m.in. zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz wykonanie szeregu niezbędnych prac budowlanych.

Dzięki dofinansowaniu zwiększy się dostęp pacjentów do specjalistycznej diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych. W niektórych placówkach pacjenci zyskają możliwość skorzystania z kompleksowej opieki, czyli jedna placówka będzie udzielała świadczeń zarówno z zakresu diagnostyki, specjalistycznego leczenia stacjonarnego, jak i rehabilitacji.

Skróci się również średni czasu pobytu pacjenta na oddziale zakaźnym, co wpłynie na możliwość objęcia opieką większej liczby pacjentów i szybkiego reagowania placówek w sytuacjach kryzysowych.

Dzięki wsparciu szpitali, skorzystają też osoby z niepełnosprawnościami. Szpitale przeznaczą środki na zwiększenie dostępności oddziałów zakaźnych.

Placówki, które otrzymają środki na wsparcie oddziałów zakaźnych i pracowni diagnostycznych, nie wnoszą wkładu własnego. Środki z REACT-EU pokrywają 100% wydatków kwalifikowalnych. Celem preferencyjnych zasad dofinansowania z REACT-EU jest wzmocnienie zdolności reagowania systemu ochrony zdrowia w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia COVID-19.

Warto zaznaczyć, że jednym ze szpitali, który przeszedł przez bardzo gęste sito jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. Kierowana przez Adama Chodzińskiego placówka znalazła się w wąskim gronie 29 placówek, którym przyznano środki. Szpital otrzymał pieniądze na przebudowę pomieszczeń Oddziału Urazowo-Ortopedycznego i pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (część ginekologiczna) z dostosowaniem ich do leczenia pacjentów zakaźnych oraz pełnienia funkcji rezerwowego obszaru obserwacyjno-zakaźnego.

– Polski rząd nie zapomina o ochronie zdrowia i jak widać, są przesuwane środki rządowe i środki unijne na bardzo potrzebne modernizacje szpitali. Te pieniądze będą służyć mieszkańcom całego regionu. Będziemy mogli zmodernizować obszary tak, byśmy mogli przyjmować w sytuacji kryzysowej. A z taką sytuacją zmagaliśmy się przecież nie tak dawno – kiedy mieliśmy do czynienia z pandemią koronawirusa – powiedział podczas konferencji prasowej dyrektor Adam Chodziński.