Miliardy płyną do polskich rolników

Ponad 254 tys. rolników otrzymało  1,577 mld zł z tytułu pomocy do zakupu nawozów mineralnych – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR rozpoczęła wypłatę pieniędzy 11 lipca.

„Dofinasowanie ma zrekompensować wyższe koszty zakupu nawozów, nabytych między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. O taką pomoc mógł ubiegać się jedynie rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2022 rok” – przekazała w komunikacie ARiMR.

Jak podała Agencja, ponad 254 tys. rolników otrzymało do 9 sierpnia 1,577 mld zł z tytułu pomocy do zakupu nawozów mineralnych. ARiMR rozpoczęła wypłatę pieniędzy 11 lipca.

ARiMR przypomniała, że do 31 maja 2022 r. można było składać wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Do Agencji wówczas wpłynęło blisko 427 tys. wniosków, na podstawie których oszacowano maksymalną kwotę niezbędną do realizacji programu – 3,5 mld zł. Pula środków na ten cel wynosiła 3,9 mld zł; co oznacza, że nie będzie stosowany współczynnik korygujący.

– Obowiązkiem państwa jest zapewnić rolnikom bezpieczeństwo ekonomiczne i bezpieczeństwo prawne, zwłaszcza w dzisiejszym trudnym czasie kiedy mierzymy się ze skutkami pandemii i skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę. To rolnicy zapewniają naszemu państwu bezpieczeństwo żywnościowe, a swoją ciężką pracą przyczyniają się do rozwoju Polski – przekonuje w rozmowie z naszym portalem senator Grzegorz Bierecki.

Parlamentarzysta zauważa, że za rządów PiS, polska wieś nadrabia wieloletnie zaległości PO-PSL.

Wystarczy spojrzeć na statystyki.  Porównując okresy 2010-2015 do 2016-2021 zdecydowanie poprawiła się kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich – wydatki na inwestycje w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich wzrosły o ponad 25 proc., do poziomu blisko 93,5 mld zł. Było to możliwe dzięki dodatkowym funduszom rządowym i środkom udostępnionym samorządom. Poprawiła się także sytuacja gospodarstw domowych – W 2015 r. 43 proc. mieszkańców wsi oceniało sytuację finansową własnego gospodarstwa domowego jako neutralną – ani dobrą, ani złą, a ponad jedna trzecia ankietowanych określiła położenie finansowe gospodarstwa jako dobre (35 proc.). W 2021 r., 48,8 proc. mieszkańców obszarów wiejskich pozytywnie oceniło sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego. Pozytywnie zmieniła się również ocena poprawy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. W 2015 r. poprawę dostrzegało 18 proc. badanych mieszkańców wsi, natomiast w 2021 r. – 27,3 proc. Nastąpił także spadek ubóstwa na wsi – Wskaźnik zasięgu ubóstwa relatywnego na wsi w 2015 roku wynosił aż 24,4 proc. W 2020 r. spadł do poziomu 19,9 proc. Zmniejszył się również wskaźnik zagrożenia ubóstwem na wsi . W 2015 r. wynosił 25,2 proc., a w 2020 r. spadł już do poziomu 21,9 proc. Wzrosły dochody mieszkańców wsi – Przez ostatnie 5 lat dochody rodzin mieszkających na wsi rosły w tempie 3 razy szybszym niż w latach 2011-2015. Każdy mieszkaniec wsi ma do dyspozycji średnio o 500 zł więcej niż w 2015 r. Wzrosły emerytury rolnicze – dzięki działaniom rządu, w latach 2015 – 2022 nastąpił wzrost emerytur rolniczych aż o 23,3 proc. z 1070,28 zł w roku 2015 do 1339,04 zł w 2021 r. Dodatkowo emeryci otrzymują 13 i 14 emeryturę.

Gołym okiem widać, że zmniejszył się również dystans do miast. To samo mówią dane. Aż o 14 punktów procentowych spadła różnica między dochodem, którym rozporządzają mieszkańcy miast i wsi.

Ponadto rząd wprowadził wyższy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze – zwiększony został limit zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych. Zwiększony jest też limit zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP) z 30 l do 40 l. Przeznaczane są też większe środki na ochronę gruntów rolnych – W 2021 r. zwiększyliśmy limit środków w PROW 2014-2020 na realizację scaleń gruntów z 285 mln euro do 423 mln euro. W ramach całego PROW 2014- 2020 zatwierdzono blisko 6,6 mln wniosków o pomoc, złożonych przez rolników oraz przedsiębiorców i samorządy lokalne z obszarów wiejskich. Zrealizowano płatności dla blisko 1,24 mln beneficjentów na kwotę 47,5 mld zł.

Zwiększył się eksport produktów rolnych – Dzięki działaniom rządu polskie rolnictwo stało bardziej konkurencyjne. W latach 2015 – 2021 eksport produktów rolnych wzrósł z 23,9 mld zł do 37,4 mld zł, czyli aż o ponad 56 proc.
10. Otworzyliśmy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – lepsze zarządzanie i wsparcie rolników – Powstał w 2017 r. W znacznej części przejął zadania dwóch agencji, które przestały istnieć: Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych. Głównym cele działalności KOWR to: zwiększanie konkurencyjności polskiego sektora rolno-żywnościowego, realizacja działań prowadzących do poprawy i stabilizacji na rynkach rolnych, wsparcie rolników i przedsiębiorców rolnych w rozwijaniu ich działalności.

Poprawiono dostęp do Internetu i zwiększono poczucie bezpieczeństwa na wsi – mieszkańcy obszarów wiejskich deklarują, że są bardzo zadowoleni z dostępu do Internetu – 55,3 proc. gdzie w 2015 r. odsetek ten wynosił 18 proc., oraz bezpieczeństwa w miejscowości 50,3 proc, a w 2015 r. – 18 proc.

Poprawiono także dostęp do opieki zdrowotnej i pracy – porównując lata 2015 – 2021 można dostrzec również, że mieszkańcy obszarów wiejskich są bardziej zadowoleni z dostępu do opieki zdrowotnej – zmiana z 48 proc. do 83,3 proc. oraz pozarolniczych miejsc pracy – procent osób wskazujących na konieczność poprawy spadł z 43 proc. do 24,5 proc.

Między innymi dzięki zabiegom naszych parlamentarzystów uruchomiono programy przeciw suszy. W latach 2018-2019 uruchomiono programy pomocy dla producentów rolnych. W ramach tego wypłacono ok. 4,5 mld zł dotacji dla poszkodowanych przez suszę.

Zwiększono środki na walkę z ASF.:na odszkodowania w latach 2015 – 2018 wyniosły łącznie 18,6 mln zł.
– Koszty poniesione w ramach programu bioasekuracji na rekompensaty w latach 2015 – 2018 wyniosły łącznie 9,2 mln zł.
– Koszty poniesione w ramach „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” w latach 2014 – 2021 wyniosły łącznie 747 mln zł. Szacujemy, że ogólne koszty realizacji programu w 2022 r. wyniosą 195 mln zł.